Beleidsplan aartsbisdom eucharistievieringen

De aartsbisschop heeft de afgelopen dagen een beleidsplan gepubliceerd over het vieren van de eucharistie. Hij schreef bij de presentatie de volgende brief:

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,
Hierbij ontvangt u het beleidsplan ‘Blijft dit doen om Mij te gedenken’ betreffende Eucharistievieringen, woord- en communievieringen en gebedsvieringen in het Aartsbisdom Utrecht. Dit beleidsplan is de vrucht van bezinning en gesprekken die in het Jaar van de Eucharistie (Advent 2019 t/m Christus Koning 2020) en nadien in ons aartsbisdom hebben plaatsgevonden. Na een inhoudelijke uiteenzetting over de Eucharistie als kloppend hart van het geloofsleven, volgt een aantal praktische uitwerkingen om de deelname aan de Eucharistievieringen te vergroten.

Met veel zorg en inzet verzorgen diakens, pastoraal werk(st)ers alsook parochianen in ons aartsbisdom sinds tientallen jaren – naast gebedsvieringen – woord- en communievieringen, omdat door het gebrek aan priesters in onze parochies niet in elke kerk of zorginstelling iedere zondag en regelmatig op weekdagen de Eucharistie kan worden gevierd. Aldus zorgen zij ervoor dat (mede)parochianen in de kerk van hun geloofsgemeenschap of parochie toch kunnen samenkomen en ook de Schriftlezingen van de desbetreffende zondag met een overweging kunnen horen en de H. Communie kunnen ontvangen. Graag spreek ik mijn grote waardering uit voor hun inzet, vaak reeds vele jaren. Echter, omdat de heilige Eucharistie uniek en onvervangbaar is, heb ik met het oog hierop in mijn pastorale brief ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven’ van 23 juni 2019 bij gelegenheid van het Jaar van de Eucharistie speciale aandacht geschonken aan een bezinning op de verhouding tussen het aantal Eucharistievieringen en het aantal woord- en communievieringen.

In het bijgevoegde beleidsplan staat onder andere te lezen dat in alle parochies van het Aartsbisdom Utrecht de woord- en communievieringen zowel door diakens en pastoraal werk(st)ers als door parochianen geleidelijk dienen te worden verminderd en uiteindelijk te worden beëindigd in een periode van vijf jaar (2023-2027). Dit geeft hun de mogelijkheid om vaker (met name de zondagse) Eucharistie mee te vieren.
De praktijk van het houden van woord- en communievieringen, ook op zondagen, in zorginstellingen kan evenwel worden gecontinueerd als het niet mogelijk is om aldaar de Eucharistie te vieren.
Ook kunnen in de parochies vieringen worden gecontinueerd met een gezamenlijke uitreiking van de H. Communie aan ouderen en zieken op doordeweekse dagen.
Hiermee sluiten wij ons aan bij een lange traditie in de Kerk, waarbij de ouderen en zieken die niet in staat zijn om te reizen en naar de kerk te gaan, toch kunnen delen in de vrucht van de Eucharistie, door aan hen de H. Communie uit te reiken.
Hierbij verzoek ik u dit beleidsplan te bespreken met elkaar alsook met allen die als vrijwilliger zich inzetten voor onze liturgische vieringen en met onze parochianen.
Dank voor uw zeer gewaardeerde inzet hiervoor.

Deze maand is het zestig jaar geleden dat de heilige paus Johannes XXIII het
Tweede Vaticaans Concilie opende. Het Concilie noemt de Eucharistie “de bron en het hoogtepunt van heel het christelijk leven” (Lumen Gentium nr. 11). Ik vertrouw erop dat door de geleidelijke implementatie van dit beleidsplan de Eucharistie, de viering van het Paasmysterie dat de Heer uit de doden verrezen is, weer de centrale plek zal krijgen op de zondagen en hoogfeesten in het Aartsbisdom Utrecht die haar toekomt.
In Christus,

  • Willem Jacobus kardinaal Eijk
    Aartsbisschop van Utrecht

lees hier het beleidsplan

beeld: kerkinwaregem.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *