Vooraanstaande Duitse bisschop treedt af wegens fouten in behandeling misbruikzaken

kritische spijt

Première en verrassing: bisschop Franz-Josef Bode van Osnabrück treedt als eerste Duitse bisschop af na fouten bij de aanpak van seksueel misbruik. Ook zijn slechte gezondheid speelde een rol.
Het is voor het eerst dat een functionerende katholieke bisschop in Duitsland in dit verband ontslag aanvroeg en door de paus kreeg verleend. Verrassenderwijs maakte het Vaticaan dit afgelopen weekend bekend dat de paus het ontslag van de langstzittende katholieke bisschop van Duitsland had aanvaard.
Ingewijden merken ook op dat dit ontslag Rome goed uitkomt gezien de vooruitstrevende wijze waarop deze bisschop zijn bisdom leidde en als vice-voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie ook breder uitdroeg.

De eerste reacties toonden respect en spijt, maar er was ook kritiek. De paus had eerder ontslagverzoeken van andere Duitse bisschoppen afgewezen, of nog steeds hangende is, zoals het geval is met de ontslagaanvragen van de Keulse kardinaal Rainer Maria Woelki.

Hervormingsprojecten en fouten

Bode motiveerde zijn ontslagaanvraag in de eerste plaats met zijn eigen fouten bij het omgaan met seksueel misbruik. Bovendien kon hij vanwege zijn “steeds slechter wordende gezondheid” zijn leidinggevende taken niet meer uitoefenen tot zijn reguliere pensionering op 75-jarige leeftijd. De 72-jarige is sinds 2017 ook vicevoorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie en zit sinds 2019 in het presidium van het hervormingsproject Synodale Weg.

In 1991 werd hij hulpbisschop in Paderborn, in 1995 bisschop van Osnabrück. Onlangs had Bode enkele hervormingsprojecten aangekondigd voor de ongeveer 530.000 katholieken in het bisdom, zoals zegeningsceremonies voor koppels van hetzelfde geslacht en hertrouwde gescheiden personen. Hij voerde ook herhaaldelijk campagne om leken en vrouwen een belangrijkere rol te geven in de katholieke kerk.

‘Vraag de getroffenen nogmaals om vergeving’

Bode legde uit dat het in september gepubliceerde rapport over de verwerking van seksueel geweld “hem opnieuw duidelijk zijn eigen fouten liet zien bij het omgaan met gevallen van misbruik”. Hij erkent zijn verantwoordelijkheid als bisschop en dat hij lange tijd te weinig aandacht heeft besteed aan de slachtoffers: “Vandaag kan ik iedereen die getroffen is alleen maar weer om vergeving vragen.

Wat gebeurt er na het aftreden van de bisschop in het bisdom Osnabrück?

Na het aftreden van bisschop Franz-Josef Bode zal het bisdom Osnabrück waarschijnlijk langer moeten wachten op een nieuwe bisschop. Het kathedraalkapittel speelt een sleutelrol bij de komende stappen en de verkiezing van een opvolger. Het comité van acht priesters (Kapittel) kiest maandagavond eerst een zogenaamde diocesane administrator. Het bisdom wil dinsdag de medewerkers informeren over de ontstane situatie. Deze interim-bestuurder bestuurt het bisdom, maar mag geen fundamentele wijzigingen aanbrengen, moet op de winkel passen zogezegd..

LEES VERDER

De voorzitter van de bisschoppenconferentie, bisschop Georg Bätzing, aanvaardde het ontslag met “grote spijt en respect”. Bode neemt ook de verantwoordelijkheid op zich voor “de kwestie van seksueel misbruik die ons allemaal al heel lang vergezelt”.

Ook de premier van Nedersaksen Stephan Weil (SPD), andere bisschoppen, het Centraal Comité van Duitse katholieken (ZdK) en andere verenigingen spraken hun respect en spijt uit. Tegelijkertijd bedankten ze Bode voor zijn inzet voor het volk en voor hervormingen in de kerk.

Misbruikslachtoffers kritisch

Kritiek kwam onder meer van misbruikslachtoffers. Bode had eerder moeten aftreden, vindt Matthias Katsch van het initiatief Eckiger Tisch volgens het Katholiek Nieuwsagentschap (KNA).

De commissaris voor misbruik van de federale overheid, Kerstin Claus, benadrukte tegenover de KNA dat het duidelijk moet zijn dat Bode “bij lange na niet de enige katholieke functionaris is die de verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat niet heeft waargemaakt”. De woordvoerder van de adviesraad voor de getroffenen van de Bisschoppenconferentie, Johannes Norpoth, klaagde dat “het aantal bisschoppen dat bereid is om te hervormen in de Duitse Bisschoppenconferentie verder wordt verzwakt”.

bron: domradio

beeld: wikipedia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *