Zollner verlaat de pauselijke commissie voor de bescherming van kinderen

De Duitse kinderbeschermingsexpert Hans Zollner heeft zich vandaag vanwege structurele en praktische problemen teruggetrokken uit de pauselijke kinderbeschermingscommissie. Tijdens zijn werk in de commissie merkte hij problemen op die dringend moesten worden aangepakt en die het hem onmogelijk maakten om verder te werken, zei de jezuïet. (Domradio)

Het ontslag werd bekend gemaakt door het hoofd van de commissie, kardinaal Sean O’Malley, afgelopen woensdag.
Zollner had de paus gevraagd hem te ontheffen van zijn lidmaatschap van de Commissie omdat hij vele andere verplichtingen had, en de paus aanvaardde zijn ontslag en “dankte hem diep voor zijn vele jaren dienst”.

O’Malley schrijft letterlijk: “Pater Hans vertelde me dat hij tot deze beslissing kwam terwijl hij nadacht over zijn recente aanstelling als adviseur voor de bescherming van minderjarigen in het bisdom Rome. In het licht van deze en al zijn andere verplichtingen heeft hij gevraagd om ontheven te worden van zijn zetel in de Commissie.”

“Ambassadeur voor de kinderbescherming”

Zollner, 56, was een van de stichtende leden van de pauselijke kinderbeschermingscommissie die in 2014 door Franciscus werd opgericht. Hij was, zoals O’Malley erkent, “een constante aanwezigheid door de jaren heen”. Zollner hielp bij het ontwerpen en implementeren van veel projecten en programma’s, waaronder de Vaticaanse top over kinderbescherming in februari 2019.

Kardinaal O’Malley schrijft dat Zoller een “ambassadeur voor kinderbescherming” blijft in zijn rol als directeur van het “Instituut voor Antropologie” aan de Gregoriaanse Universiteit en als adviseur van het bisdom Rome. “We kijken ernaar uit om met pater Hans te blijven samenwerken in onze gedeelde inzet om van de kerk een veilige plek voor iedereen te maken.”

Pater Zollner legde woensdag uit dat hij structurele en praktische problemen ziet met de pauselijke kinderbeschermingscommissie die dringend moeten worden aangepakt. Francis had op 14 maart zijn ontslag al aanvaard.

Pater Zollner lichtte zijn ontslagaanvrage als volgt toe:

De verklaring luidt (in fragmenten) woordelijk:

“De focus van de katholieke kerk moet liggen op de bescherming van kinderen en mensen die bescherming nodig hebben. Sinds de oprichting van de commissie in 2014 heb ik deze hoop met anderen gedeeld. In mijn werk met de commissie ben ik echter problemen tegengekomen die maken het voor mij onmogelijk om op deze manier te handelen werk om door te gaan en moet dringend worden aangepakt.

De laatste jaren maak ik me steeds meer zorgen over de werking van de Commissie. Dit geldt met name voor de gebieden verantwoordelijkheid, uitvoering, verantwoording en transparantie. Ik ben ervan overtuigd dat elke kerk zich aan deze principes moet houden, vooral een pauselijke commissie.

Er is een gebrek aan duidelijkheid in het selectieproces voor commissarissen, met inbegrip van hun rollen en verantwoordelijkheden.

Een ander probleem is de kwestie van financiële verantwoording, die volgens mij onvoldoende is. Het is van het grootste belang dat de Commissie duidelijk weet hoe zij haar geld gebruikt.

Bovendien moet transparant worden gemaakt hoe besluiten in de Commissie worden genomen. Te vaak is informatie onvoldoende of vaag gecommuniceerd naar de leden.

Aangezien de Commissie afgelopen juni onder de verantwoordelijkheid van het Dicasterie voor de Geloofsleer is geplaatst, ben ik niet op de hoogte van enige richtlijnen die de relatie tussen de Commissie en het Dicasterie zouden regelen.”

Kardinaal O’Malley voegde donderdag d.o.v. de volgende alinea toe aan zijn bericht:

“Naast mijn eerdere verklaringen over het aftreden van pater Zollner, ben ik verrast en teleurgesteld en ben ik het totaal oneens met zijn publiekelijk geuite beweringen die de effectiviteit van de Commissie in twijfel trekken. We delen allebei de mening dat de bescherming van kinderen en kwetsbare personen de kern van de missie van de kerk blijft, en de Commissie zal die overtuiging blijven uitdragen. De commissie houdt de komende weken een plenaire vergadering waarin we deze en andere kwesties als groep verder kunnen bespreken. groep.”

(bron: vaticaan nieuws / domradio
beeld: https://www.vaticannews.va/

– Deze aankondiging is bijgewerkt op donderdag 30 maart 2023. – 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *