Paus Franciscus eert koning Karel III van Engeland

Kroning met katholieke betrokkenheid |

In het processiekruis dat bij de intocht werd gedragen was de relikwie van het heilig Kruis,
geschenk van paus Franciscus, verwerkt

Het is niet verwonderlijk dat de paus niet aanwezig was bij de kroning van koning Charles. Maar hij stuurde zijn nummer 2, kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin. Voor het eerst sinds de Reformatie zijn katholieken betrokken bij de kroning.

Kan hij nog goed slapen? De hertog van Norfolk had vandaag de zwaarste taak die je je kunt voorstellen. En de hele wereld keek toe en zag dat hij het goed heeft gedaan. Edward William Fitzalan-Howard is als de erfelijke Earl Marshal verantwoordelijk voor de kroningen en begrafenissen van de Engelse koningen. Dit is verrassend omdat het gezin na de Reformatie in Engeland katholiek bleef, hoewel de katholieke kerk een ondergronds bestaan ​​leidde.

Splinter van het “Ware Kruis”

Nadat Hendrik VIII brak met de roomse kerk en paus Pius V in 1570 koningin Elizabeth I excommuniceerde, werden de betrekkingen eeuwenlang verbroken. De kroning van Karel III geeft een ander beeld. Paus Franciscus schonk hem een ​​splinter van het “ware kruis” – een splinter van het kruis waaraan Jezus stierf. Het werd verwerkt in het processiekruis dat tijdens de kroningsstoet de kerk werd binnengedragen.

Met de afvaardiging van kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin – Vaticaan nr. 2 – heeft paus Franciscus de hoogste in rang sinds de Reformatie, naar een belangrijke Anglicaanse plechtigheid gestuurd.
Ook de katholieke bisschoppenconferentie was betrokken bij de voorbereiding van de kroning. Ze heeft een gebed gepubliceerd dat ten gebruike in de katholieke kerken, drie dagen voor de kroning. Op de avond voor de kroning waren er in tal van parochies vieringen voor de koning en de koningin.

Respectvolle relatie met de katholieke kerk

Omgekeerd heeft de koning de katholieke kerk tijdens zijn lange periode als troonopvolger altijd met respect behandeld. In 2005 stelde hij zelfs zijn huwelijk met Camilla Parker-Bowles een dag uit, zodat hij de begrafenis van paus Johannes Paulus II kon bijwonen. Zijn vrouw Camilla heeft ook banden met de katholieke kerk, zij het losjes. Haar eerste echtgenoot Andrew is katholiek en hun twee kinderen zijn katholiek opgevoed.

Toen koningin Elizabeth II, die vorig jaar september overleed, bijna 70 jaar geleden, in juni 1953, werd gekroond, waren er geen officiële vertegenwoordigers van de katholieke kerk aanwezig. Dat is nu helemaal anders: kardinaal Vincent Nichols, de aartsbisschop van Westminster, was aanwezig, evenals katholieke bisschoppen uit Wales, Schotland en Noord-Ierland, en de pas in april benoemde apostolische nuntius, aartsbisschop Miguel Maury Buendia.

Defender of the Faith – Historische eretitel en opdracht

Sinds 1521 draagt ​​de koning de eretitel van Verdediger van het Geloof (Defensor fidei), die paus Leo X aan de toenmalige koning Hendrik VIII had verleend. Omdat hij verbaal het katholieke geloof had verdedigd tegen de hervormer Maarten Luther. Hoewel Hendrik VIII brak met de roomse kerk, behielden de Engelse koningen de eretitel – zij het nu als verdedigers van het protestantse geloof.

Karel III wil deze titel ruim interpreteren, maar de kroningseed blijft hetzelfde. Maar vóór de kroningseed las de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, een tekst voor waarin hij de koning liet beloven “om voor een omgeving te zorgen waarin mensen van alle geloofsovertuigingen vrij kunnen leven”. Dat is in lijn met de wens van Charles om een vorst te zijn van alle religies en gelovigen.

Als teken van het goede samenleven van de verschillende christelijke gemeenschappen zegenden hun vertegenwoordigers, waaronder kardinaal Vincent Nichols, de koning. Dat zou 70 jaar geleden volkomen ondenkbaar zijn geweest.

Volgens de laatste statistische onderzoeken behoort in Groot-Brittannië, vergelijkbaar met andere westerse landen, minder dan 50 procent van de bevolking tot een christelijke kerk, waarvan ongeveer acht procent tot de katholieke kerk.

bron: domradio.de

beeld: still youtube

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *