Kloof met Russisch-Orthodoxe kerk en Vaticaan groter geworden.

Patriarchaat van Moskou: “Afwijking van christelijke normen” en “Gevaarlijk”

De Russisch-Orthodoxe Kerk heeft scherpe kritiek op de beginselverklaring van het Vaticaan over de zegening van hertrouwde paren en paren van hetzelfde geslacht in de katholieke kerk. Het is in strijd met de christelijke normen.

De voorzitter van de Bijbels-Theologische Commissie van het Patriarchaat van Moskou, metropoliet Hilarion, beschouwt het document ‘Fiducia supplicans’ als een ‘zeer ernstige afwijking van de christelijke morele normen’, zoals hij zei in een interview met het staatspersbureau RIA Novosti. op donderdag. Het Vaticaan gaat niet zo ver als de protestantse kerken; maar “dit alles wordt gezien als een zeer gevaarlijk signaal en als een concessie door de leiding van de katholieke kerk aan de liberale kringen die hun agenda proberen te dicteren.”

Onderzoek in opdracht van Cyril l.

Volgens Hilarion kreeg zijn theologische commissie de opdracht van patriarch Cyrillus I, om het Vaticaanse document te analyseren. Ze kwam tot de conclusie “dat de Heilige Schrift deze nieuwe praktijk op geen enkele manier kan rechtvaardigen.” De Metropolitan liet het onduidelijk wanneer het rapport van de commissie zou worden gepubliceerd. Hij klaagde dat in de brief van het Vaticaan niet werd verwacht dat zogenaamde irreguliere echtparen zich zouden bekeren of hun levensstijl zouden veranderen.

Het document “Fiducia supplicans”

Cyrillus I, die als volgeling van Putin homoseksualiteit scherp afwijst, zette Hilarion medio 2022 af als hoofd van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russisch-Orthodoxe Kerk en stuurde hem naar Hongarije, waar hij sindsdien heeft gewerkt als metropoliet van Boedapest. Hij blijft echter leiding geven aan de theologische commissie. Het document van 18 december “Fiducia supplicans” (The Imploring Trust) staat zegeningen toe voor ongehuwde, hertrouwde en homoseksuele personen in de katholieke kerk als pastoraal uitgangspunt.

Om verwarring met een huwelijk te voorkomen, mag de zegen niet plaatsvinden als onderdeel van een liturgische viering. Ze mag die ook niet plaatsvinden op een belangrijke plaats in het kerkgebouw of voor het altaar. Het Vaticaan benadrukt ook dat de zegening de situatie waarin de betrokken mensen zich bevinden, niet vergoelijken of rechtvaardigen.

Het zegendocument heeft in veel landen en binnen het Vaticaan tot verhitte discussies geleid. Onder meer de katholieke bisschoppen van Afrika waren er met een grote meerderheid tegen.

De katholieke kerk staat zegeningen toe voor homoseksuele paren

Homoseksuele personen kunnen nu ook in de katholieke kerk gezegend worden. De religieuze autoriteit van het Vaticaan heeft een beleidsverklaring vrijgegeven die katholieke geestelijken toestaat ongehuwde en homoseksuele personen te zegenen. De tekst getiteld “Fiducia supplicans” (Bidden in vertrouwen) benadrukt dat verwarring met een huwelijk moet worden uitgesloten. Ook mag een pastor de zegen niet uitspreken tijdens een kerkdienst.

bron> domradio

Lees de reactie van de Nederlandse bisschoppen op Fiducia Supplicans
en lees de toelichting van kardinaal Fernandez in reactie op binnengekomen vragen.
Daarmee wordt duidelijk dat de Russisch Orthodoxen bezwaren aanvoeren tegen punten van FS die het document niet naar voren brengt. Een wijze van argumenteren die vanuit Rusland heel normaal is geworden helaas. (red.)

beeld: sahutterstock

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *