Paus Franciscus sluit wijding van vrouwen uit

wijding van vrouwelijke diakens in de oud-katholieke kerk in Hilversum

In een interview met het Amerikaanse televisienetwerk CBS sloot paus Franciscus de mogelijkheid uit dat vrouwen de diaken of priesterwijding zullen kunnen ontvangen

Door Loup Besmond de Senneville voor LaCroixInternational

‘En ik ben benieuwd: zal een klein meisje dat vandaag de dag katholiek opgroeit, ooit de kans krijgen om diaken te worden en deel uit te maken van de geestelijkheid? De vraag, gesteld door de Amerikaanse journalist Norah O’Donnell, kreeg een snel en ondubbelzinnig antwoord van paus Franciscus: “Nee.” De paus sloot elk vrouwelijk diaconaat uit in het interview dat op 20 mei werd uitgezonden door CBS News.

Daarmee verwierp Franciscus elke mogelijkheid dat vrouwen lid zouden worden van de geestelijkheid. “Als het diakenen zijn met heilige wijdingen, nee”, legde de paus uit. Hij voegde eraan toe: ‘Maar vrouwen hebben, zou ik zeggen, altijd de functie van diakonessen gehad zonder gewijd te zijn, toch? Vrouwen zijn van grote dienst als vrouw, niet als ambtsdrager, deel hebbend aan de heilige wijdingen.’

Met deze verklaring leek Franciscus de deur te sluiten voor de deelname van vrouwen aan het diaconaat als gewijde bedienaren. Hij lijkt het echter te zien als een rol die los staat van de geestelijkheid.

Verder lezen:  Vrouwelijke diakenen?

Twee werkcommissies

De katholieke kerk kent drie heilige wijdingen waartoe uitsluitend mannen worden toegelaten: het episcopaat voor bisschoppen, het presbyteraat voor priesters en het diaconaat voor diakens. Al jaren gaat het debat over de toegang van vrouwen tot het permanente diaconaat , dat momenteel alleen toegankelijk is voor mannen onder strikte voorwaarden: alleenstaande mannen kunnen worden toegelaten vanaf 25 jaar en getrouwde mannen vanaf 35 jaar, waarbij in het laatste geval toestemming van de vrouw vereist is en bij een eventueel overlijden van de vrouw hertrouwen niet mogelijk is.

Sinds het begin van zijn pontificaat heeft de paus twee werkcommissies over dit onderwerp opgericht, onder leiding van het Dicasterie voor de Geloofsleer. Hun conclusies zijn nooit openbaar gemaakt. Niettemin leidde het onderwerp tot heftige discussies tijdens de synodevergadering afgelopen oktober.

In strijd met de traditie wijdt de Grieks-Orthodoxe Kerk de eerste vrouwelijke diaken in Afrika

Bovendien was er een reflectie op gang gekomen over de rol van vrouwen, onder leiding van de Raad van Kardinalen, de uit negen leden bestaande raad van de paus die assisteert bij het bestuur van de Kerk. “In de Raad [van kardinalen] erkennen de meeste leden de urgentie om na te denken over de kwestie van het vrouwelijke diaconaat, om te zien of deze mogelijkheid voor vrouwen moet worden opengesteld, en in welke vorm”, zegt salesiaanse zuster Linda Pocher, belast met de coördinatie dit werk, in februari aan La Croix .

In hetzelfde interview werd de paus ook ondervraagd over de zegening van koppels van hetzelfde geslacht, dat op 18 december werd mogelijk gemaakt met het document Fiducia Supplicans . ‘Wat ik toestond, was niet de verbintenis te zegenen’, verduidelijkte de paus, waarbij hij onderscheid maakte tussen een zegen en een sacrament. Hoewel het Vaticaanse document verwijst naar ‘koppels’ in relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht, wordt het woord ‘vereniging’ niet expliciet gebruikt. “Om iedereen te zegenen, waarom niet? De zegen is voor iedereen. Sommige mensen waren hierdoor geschokt. Maar waarom? Iedereen! Iedereen!”

lees ook: National Catholic Reporter

bron: La Croix International/cruxnow

beeld: okkerk.nl

Vaticaanstadvrouwelijke diakenenHeilige wijdingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *