Twee DVD’s

Het onderwerp identiteit en onderwijs staat de laatste tijd volop in de aandacht. Het jaarlijkse paascongres van de KBVO (de bond voor katholiek beroeps- en voortgezet onderwijs) op 2 april jl. had als titel: Doorgeven wat van waarde is. Op de site van deze bond (www.kbvo.nl) vindt u nog het programma van deze dag.
Bij gelegenheid van haar 40jarig bestaan in 2006 gaf de Nederlandse Katholieke Schoolraad (www.nksr.nl) een DVD uit met als titel: ‘Inspiratie maakt het verschil‘.
De KBO (bond katholieke primair onderwijs) (www.bondkbo.nl) gaf samen met de KBVO en Ton Verlind Media een DVD uit met als titel: Kiezen en Delen, de kracht van het katholiek onderwijs. 

Opmerkelijk is dat bij de tot stand koming van beide DVD’s KRO-medewerkers of oud-medewerkers een rol spelen. Het is niet gewaagd te veronderstellen dat dit samenhangt met de aandacht die de KRO in die jaren besteedde aan identiteit van de KRO binnen het omroepbestel. Ton Verlind -tot 2008 mediadirecteur bij de KRO- speelde een belangrijke rol in het interne identiteitsgesprek dat leidde tot opvallende campagnes als die met de zgn Mariaposters en die over de Tien Woorden. Het thema heeft hem sinds zijn vertrek bij de KRO blijkbaar niet losgelaten.
De benadering in beide DVD’s kent punten van overeenkomst en verschil maar dat zou wel eens van doen kunnen hebben 20met de afzenders: bij de NKSR spelen de bisschoppen direct mee, bij de twee andere bonden zijn ze meer op afstand.
In ieder geval is het voor scholen of voor organisatie die aandacht willen besteden aan de vraag naar hun katholieke identiteit nuttig en leerzaam van beide DVD’s kennis te nemen als een hulpmiddel om tot een eigen standpunt te komen.

Niet gecategoriseerd