Artikel van de maand

Als artikel van de maand plaatsen we uit de nieuwe aflevering de column van vaste medewerker Marcellus. Hij wil een weddenschap aangaan met bisschop Hurkmans. Of deze het aandurft?

Weddenschap

Ik wil de Bossche bisschop een voorstel doen. Nee, ik wil hem uitdagen een wed­denschap met me aan te gaan. Dat de plannen binnen het Bossche bisdom niet op de eerste plaats organisato­risch bedoeld zijn, geloof ik niet. Sorry. Dat er iets moet gebeuren met de leeglopende en -staande kerken, dat ge­loof ik wel. Maar een ouder moet zijn kind durven losla­ten om het te leren lopen.

Geef de kerken terug aan de mensen. Asjeblieft. Zij zijn het die op allerlei plekken en in allerlei wijken deze kerken indertijd hebben opgebouwd. En het mooie daarvan is, dat het heeft ge­leid tot een bonte waaier aan lokale gewoonten en gebruiken. Dat is één van de meest mooie en krach­tige kenmerken van ‘mijn, onze’ christelijke kerk. Men­sen hoefden zich niet naar de voegt zich namelijk naar de mensen zonder daarbij haar gezicht te verliezen. In haar verschillende verschij­ningsvormen is – zoals in de schepping – de oercel van het begin aanwezig én zelfs terug te zien. Het moet God deugd doen.

Heren van het beleid, trek u terug en laat de kerk aan de mensen. Dit is het voorstel dat ik u wil doen. Probeer het, wat hebben we te verliezen? Leg alle, maar dan ook álle zorg en verant­woordelijkheid vanaf nu in de handen van de mensen die het aangaat. Als hun kerk hen een zorg is en ik geloof dat dit zo is dan zullen zij in beweging ko­men. Reken maar! Waarom is het misgegaan? Omdat zij het niet meer voelden als hun kerk!

Wedden dat in 2020 overal en vooral dichtbij mensen veel kerken in bloei zullen staan? Mocht dat niet zo zijn dan beloof ik dat ik mijn columns stop en mij zal voe­gen naar de ene leer. Is dat geen weddenschap waard? ,

Marcellus

Geen categorie