Nieuwe voorzitter Konferentie Nederlandse Religieuzen

 

Tijdens de Algemene Vergadering op 4 juni is broeder drs C. van Dam tot voorzitter van de KNR gekozen. Broeder Cees van Dam is geboren in 1950 (te Alkmaar) en is sinds 2005 algemeen overste van de congregatie Broeders van de H. Aloysius van Gonzaga (ook bekend als de Broeders van St Louis of van Oudenbosch). Hij was eerder algemeen overste in de jaren 1993 – 1999.

Broeder Cees van Dam is ook verbonden aan de Universiteit van Wageningen voor het vakgebied ‘onderwijs in ontwikkelings- en transitielanden’.

Na de verkiezing van de voorzitter werd pater Ben Verberne ook gekozen tot lid van het Bestuur en werd zuster Tarcies Wijngaard herkozen voor een tweede termijn.

Het Bestuur KNR bestaat nu uit de volgende personen: br Cees van Dam csa, zr Truus Sonder (vice-voorzitter; Zusters van Liefde Schijndel), fr Frans van Pinxteren cmm, drs J. Bauduin, zr Lies Alkemade fdnsc, p Ben Verberne msc, zr Irène Rooth scmm, zr Tarcies Wijngaard (Augustinessen van Heemstede) en zr Angeluccia Vos occ.

Niet gecategoriseerd