Vrouwen in Habijt

blik op een verborgen leven

zaterdag 20 juni tot en met zondag 13 september 2009

Bijna 50 jaar geleden fotografeerde Guus Bekooy het leven van de zusters clarissen te Megen. Het was een voor die tijd uniek project. De buitenwereld werd een blik gegund op het verborgen leven achter de muren van een tot dan toe gesloten klooster. Vrouwen in Habijt, zoals de serie werd genoemd, werd een onverwacht succes. Wat begon als een eindexamenscriptie trok de aandacht tot ver over de grenzen. ‘De boontjesdoppende zusters’ werd zelfs opgenomen in het prestigieuze Photography Yearbook 1963. Fotografen lieten zich door Vrouwen in Habijt inspireren. Ook nu nog geeft de serie een markant tijdsbeeld van de ‘sixties’, het decennium waarin de wereld in sneltreinvaart zou veranderen.

Het Museum voor Religieuze Kunst exposeert in de zomermaanden de complete serie, bestaande uit een kleine 600 opnamen. Alledaagse voorwerpen uit clarissenkloosters zullen het beeld completeren.

Marketing en spiritualiteit hebben op het eerste gezicht weinig raakvlakken. Het lijken twee gescheiden werelden. Toch ontmoetten deze elkaar begin jaren zestig in het Brabantse Megen, met een zeker voor die tijd revolutionair resultaat.  Het is in 1961 dat Guus Bekooy als 23jarige bezig is met het afronden van zijn studie ‘reclame’, een opleiding marketingcommunicatie avant-la-lettre. Een scriptie over een praktijksituatie met ‘doelgerichte communicatie’ moet nog geschreven worden. Zijn oudste zus verblijft in die dagen in een geheel ander milieu. Zij is novice in het clarissenklooster Sint-Jozefsberg te Megen, een contemplatieve communiteit, waarbinnen de nadruk ligt op het gebed. De zusters leven grotendeels afgesloten van de buitenwereld achter muren en ‘tralies’. Een klooster met het in die dagen gebruikelijke pauselijk slot in een poging om zo ‘zonder omwegen contact te vinden met God’. In Megen wordt een nieuwe, jonge abdis verkozen. Aangestoken door de nieuwe wind die onder Paus Johannes XXIII door de NederlandseKatholieke Kerk waait, ziet zij in dat de bakens verzet moeten worden, dat openheid naar de buitenwereld geboden is. De abdis meent dat de afgeschermde kloosterwereld haar gezicht naar de buitenwereld moet tonen omde bijzondere plaats van een contemplatief klooster in de maatschappij te belichten en om in de toekomst levensvatbaar te blijven. Abdis en  ‘reclameman in wording’ treffen elkaar en sluiten een verbond. Zij fiatteert Bekooy’s projectvoorstel dat moet uitmonden in een boek met veel foto’s en kleine blokjes tekst. Zo’n publicatie zal hopelijk de aandacht trekken van de media en zo de weg kunnen vinden naar geïnteresseerden en aspirant kloosterlingen. De abdis opent de deuren van haar convent en haar zusters, hij mag het ‘besloten hof’ vastleggen met zijn camera.  Hoe bijzonder deze toestemming is, mag blijken uit het feit dat er bisschoppelijke goedkeuring voor nodig was.

Guus Bekooy schiet bijna zeshonderd foto’s. Van het verstilde kloosterleven, van monialen in gebed, van een houten, afgesleten kloostervloer, van het koorofficie. Maar ook van zusters volleyballend in de tuin of rolschaatsend door de pandgangen. Geposeerde opnamen en snapshots, die tezamen een zeer gevarieerd en stemmig beeld geven van het kloosterleven met zijn verstilde en meer luchtige kanten.

Was de mogelijkheid om dit leven zo intensief vast te leggen al bijzonder, zeker zo vernieuwend is de wijze waarop het materiaal naar de buitenwereld wordt gecommuniceerd.  Een deel van de foto’s wordt gebundeld in de publicatie ‘Vrouwen in Habijt‘. De introductie van dit boek bij de pers met foto’s en teksten wordt met beleid uitgestippeld. Maanden voor de verschijning van het boek is er al ruime voorpubliciteit in een zorgvuldig geselecteerd aantal landelijke en regionale dagbladen. Na het verschijnen van het boekje wordt aan de pers een opvallend pakketje verstuurd, met onder meer een door de abdisondertekende aanbevelingsbrief, voorzien van kleine stukjes kant en habijtstof. Een stroom van publicaties, meestal voorzien van een of meer foto’s, is het resultaat. Het boek trekt grootschalige aandacht. Weinig scripties kunnen bogen op zo’n aandacht, weinig ‘marketingprojecten’ op zo’n groot bereik met zo geringe middelen. 

De complete serie foto’s gemaakt voor het project  Vrouwen in Habijt werd door het Museum voor Religieuze Kunst in 1997 verworven. Bij die gelegenheid werden een twintigtal foto’s uit de serie op groot formaat getoond, vergroot in een voor de jaren zestig kenmerkend diep en glanzend zwart-wit. Deze zomer wordt de serie in zijn geheel getoond.

Voor meer informatie of afbeeldingen kunt u zich tijdens kantooruren richten tot het museum

 

 
 

Niet gecategoriseerd