Op zoek naar ideeën?

U bent op zoek naar een nieuw idee voor uw geloofsgemeenschap? U zoekt wat voor jongeren, of voor de aanpak van uw parochieblad of….. Daarin staat u niet alleen. De Stichting Leve de Kerk, in een bondgenootschap met De Roerom verbonden, heeft de zin van deze vragen al meer dan tien jaar geleden onderkend. Deze Stichting heeft een website in het leven geroepen waarop ideeën kunnen worden uitgewisseld die van nu zijn gebleken in het dagelijks leven van een geloofsgemeenschap. Steek uw licht maar eens op: www.idee-en-kerk.nl

In het kader van hun bondgenootschap werken de Stichting Leve de Kerk en De Roerom aan de voorbereiding van een landelijke dag. Het is al weer een tijd geleden dat de laatste Roeromavond werd gehouden. Het goede van die bijeenkomsten was de ontmoeting én de bemoediging die van die avonden uitging. De Roerom de Leve de Kerk willen die energie weer opnieuw opwekken. Voor De  Roerom is het ook een prachtige mogelijkheid om breder te gaan kijken dan alleen het Brabantse, al zullen we dat niet uit het oog verliezen, voor Lede de Kerk is het contact met een nieuwe achterban ook zeer aantrekkelijk. Wij houden u natuurlijk  van de ontwikkelingen op de hoogte.

Niet gecategoriseerd