Zilveren Anjer Zr. Elisabeth Janssens (Oosterhout)

Vandaag heeft koningin Beatrix de Zilveren Anjers uitgereikt. Een van de gelukkigen was zuster Elisabet Janssens (foto). Zij gaf jarenlang als priorin leiding aan het Norbertinessenklooster in Oosterhout.
De motivatie: Ze zet zich sinds 1954 krachtdadig in voor het instandhouden en vernieuwen van het geestelijk erfgoed in Nederland. Als kloosterlinge weet zij een brug te slaan tussen haar besloten leefgemeenschap en de maatschappelijke omgeving daarbuiten. 

In 1977 ontving zuster Dorothea van hetzelfde klooster ook een zilveren anjer. Een en ander onderstreept de belangrijke culturele rol van dit zeer oude klooster. Een van de meest bekende activiteiten is het restauratieatelier van kostbare oude boeken. Tot in onze dagen biedt het klooster gastvrijheid aan velen. Zuster Maria Magdalena is de huidige priorin. O.a. het Allerheiligenberaad van de katholieke organisaties in ons land, vindt altijd in dit klooster plaats.

Een bezoek aan de site van het klooster is volop de moeite waard.

 

het klooster Sint Catharinadal Oosterhout (N.Br.)

Niet gecategoriseerd