Verbreed uw gezichtsveld

Een van de services die we graag aan onze bezoekers verlenen is het geven van hints om  de weg te vinden in het religieuze landschap van Nederland. Onder ‘naar andere sites’ (rechts boven op deze pagina) vindt u een verzameling van verschillende sites, uit onze achterban en breder. Daarbij maakt de redactie een keuze uit die sites waarvan de redactie vermoedt dat zij past bij de belangstellingssfeer van De Roeromlezer. Aan de lijst is nu toegevoegd: de religieuze startpagina. Volgens ons een gemakkelijk hulpmiddel als u op religieus vlak nadere informatie zoekt.

Komt u een site tegen waarvan u opname in deze lijst aanbevelenswaardig vindt, laat dat even weten s.v.p.: redactie@deroerom.nl

Niet gecategoriseerd