Roeromborrel

U weet dat De Roerom geheel door vrijwilligers wordt verzorgd. Veel creativiteit en inspiratie gaat erin zitten, maar evengoed gewoon noeste arbeid om het blad iedere maand weer op uw deurmat te kunnen laten vallen.
Het Bestuur had daarom besloten afgelopen zaterdag alle medewerkers uit te nodigen voor een gezellige bijeenkomst: een Roeromborrel, om eens bij te praten, kennis te maken (want sommigen kennen elkaar alleen van naam uit het blad), en ook om uit te wisselen hoe men over de toekomst denkt. Een kleine dertig medewerkers waren op de uitnodiging ingegaan. De fraters, hadden voor deze gelegenheid hun mooie kapittelzaal beschikbaar gesteld.
Het is een gezellige en bemoedigende bijeenkomst geworden. Met veel plezier wordt het blad gemaakt en we hopen dat dit ook tot uitdrukking komt in het blad zelf. Natuurlijk zijn er gedachten uitgesproken over toekomstige ontwikkelingen, het bestuur gaat die in zijn komende vergaderingen bespreken. Het is nu te vroeg om daar al veel over te kunnen zeggen, het was per slot van rekening een informele bijeenkomst met een glaasje en een hapje. Enkele foto’s, gemaakt door Jac van Leijsen, een van de vaste medewerkers van de Roerom, laten u een aantal Roerommedewerkers zien.

  een deel van de aanwezigen
  Secr. Jan de Beer (r) en Redactiesecr. Nel Beex controleren wie er nog verwacht wordt.

Cor Versteeg (van de cartoon op de achterpagina) kijkt toe.

  Eindredacteur Peer Verhoeven in geanimeerd gesprek met Cor Versteeg.
  Cees Remmers (verzorgt de AanhalingSteken op de achterpagina) brengt er de stemming in
  Bij een gelegenheid als deze hoort de voorzitter van het Stichtingsbestuur, Bart Verreijt, zich ook te laten horen

Niet gecategoriseerd