Einde Mediapastoraat

 

De KRO en het RKK hebben een persbericht uitgegeven waaruit blijkt dat er per 1 jnauari a.s een einde komt aan het Mediapastoraat.
Peter Denneman, de Mediapastor gaat m.i.v. die datum met pensioen.
Het einde van het Mediapastoraat betekent niet het einde van de uitzendingen van eucharistievieringen. Tot nu toe verzorgde het Mediapastoraat om de zondag een uitzending van de kerk in Ijsselstijn (Taborparochie)(Utr.). Op de andere zondagen nam de KRO zijn katholieke verantwoordelijkheid en verzorgde samen met de VRT een eucharistievierinig uit Vlaanderen.
Het Mediapastoraat was ook verantwoordelijk voor activiteiten rondom katholieke thema’s en opvang van reacties uit het land.

Dit alles wordt nu vervangen door een wekelijkse eucharistieviering, eerlijk verdeeld onder de 7 bisdommen en onder verantwoordelijkheid van betreffende bisschop die ook een aandeel daarin zal nemen.
Wie goed kijkt ziet ook dat de trend die de laatste tijd steeds meer zichtbaar werd, zich doorzet. De scheiding tussen KRO en RKK, wordt steeds duidelijker. De KRO stelt zich op als productiebedrijf van RKKprogramma’s, zonder enige inhoudelijke verantwoordelijkheid of betrokkenheid. Ook de bisschoppen trekken de uitvoering van de RKKzendmachtiging steeds meer naar zich toe.

Door deze besluiten, die ook hun achtergrond vinden in de wijze waarop de politiek naar de zendgemachtigden kijkt, komt een einde aan een model van samenwerken dat uniek was in de wereld.
In 1974 begon het Omroeppastoraat in samenwerking tussen KRO, RKK en de parochie St.Franciscus Xaverius (‘t Zand) in Amersfoort. In 1993 verhuisde het omroeppastoraat naar Lelystad, in 2000 werd de band met een parochie losgelaten en werd de naam gewijzigd: Mediapastoraat. De vestigingsplaats werd het Cenakel in Soersterberg.
In 2004 werd weer gekozen voor een parochie: de kerk van Ijsselstijn van de Taborparochie.
Kenmerkend voor het Omroeppastoraat en het Mediapastoraat was dat geprobeerd werd media en pastoraat met elkaar in verband te houden en de kansen die daardoor ontstonden te benutten. De laatste jaren was er veel aandacht voor het thema spiritualiteit.

Lees het volledige persbericht

Niet gecategoriseerd