Congres Marienburgvereniging

Op 31 oktober jl. hield de Mariënburgvereniging haar jaarlijkse congres in  Amersfoort. Inmiddels heeft de Vereniging een verslag over die dag op haar website geplaatst. Wat vertelden Désanne van Brederode of Paul van Tongeren? Wat zijn verdere wetenswaardige zaken rond dit congres? U vindt het op de verslagpagina.

Niet gecategoriseerd