Griep en creativiteit, oftewel het moet niet gekker worden

De Mexicaanse griep blijft ook kerkelijke gelederen bezig houden, met name dan in het buitenland. 
In Duitsland, Italië en Oostenrijk zijn her en der al maatregelen uitgevaardigd over het wijwatervat  bij de ingang van de kerk. Op bevel van hogerhand mogen ze niet meer gevuld worden omdat ze een mogelijk bron van besmetting zouden  kunnen worden. We signaleerden een wijwatersvat met infrarood sensor (foto).De gelovige houdt de hand eronder en het wijwater stroomt!

Ook wordt her en der aangeraden de vredeswens voorlopig maar achterwege te laten. In ieder geval wordt nu, met een beroep op mogelijke besmetting de communie onder twee gedaanten, afgeraden.

In de USA gaan ze een stapje verder. We kwamen de volgende advertentie op het spoor:


De Communie Dispenser (in goud of zilver of in wit).

H.H.Geestelijken, gebruik de communie dispenser in het seizoen van verkoudheid en griep om verspreiding van ziektekiemen 20te voorkomen. U kunt de dispenser ook gedurende het hele jaar gebruiken om kosten te besparen. U bespaart al gauw  50% van het aantal benodigde communie-uitreikers, als u onze dispenser gebruikt.

De communie dispenser is zo ontworpen dat hij hosties kan uitdelen, zonder dat iemand de hosties met de hand hoeft aan te raken. Hij is klein genoeg om door de pastores gebruikt te k worden als de communie thuis moet worden uitgereikt , of in zieken- of bejaardenhuizen. Ook legeraalmoezeniers kunnen er hun voordeel mee doen.
De meeste gelovigen geven er de voorkeur aan de communie te ontvangen uit handen van een geestelijke. Door deze dispenser te gebruiken kunt u aan deze wens tegemoet komen en kunt u zelf weer communie uitreiken aan de alle verzamelde gelovigen.

zie de website waar al dit moois wordt aangeboden: http://www.puritysolutions.org/products.php )bekijk vooral de video!

Niet gecategoriseerd