Nieuw hoofd evangelisch kerk van Duitsland: geen intercommunie

De Evangelische kerk van Duitsland (EKD) (Lutheranen) heeft bisschop dr. Margot Kässmann gekozen tot het nieuwe hoofd.
Al jarenlang, maar zeker sinds zij bisschop werd, is zij een van de meest bekende Duitse protestanten.
In
een interview vandaag met de Leipziger Volkzeitung spreekt ze zich uit
tegen intercommunie met de katholieken. Juist omdat ze de goede
betrekkingen tussen beide kerken zo belangrijk vindt. De visie op het
ambt en op sacramenten is in beide kerken zo verschillend zegt zij dat
het op theologische gronden niet verantwoord is intercommunie te
praktiseren, "dan moet men ook niet ergens achteraf (gezamenlijke)
missen of stiekeme avondmaalsvieringen gaan houden.” Er zit niet anders
op dan de huidige grenzen te aanvaarden. Er moeten geduldige
oecumenische gesprekken worden gevoerd die tot overeenstemming leiden.
Pas dan kan er van intercommunie sprake zijn. De bisschop gaf als haar
hoop te kennen dat ze het nog eens zal meemaken dat ze officieel met
een katholiek het avondmaal kan vieren.

bron: katholieknederland.nl

Niet gecategoriseerd