Edward Schillebeeckx overleden – update

Professor Edward Schillebeeckx is overleden te Nijmegen. Hij is 95 jaar oud geworden. De gezondheid van een van de grote theologen in het Nederlandse taalgebied van de vorige eeuw, liet al jarenlang te wensen over. De laatste keer dat hij in het openbaar verscheen was in april jl. bij de onthulling van een naar hem genoemd kunstwerk,  lees het verslag daarvan dat wij publiceerden.

Schillebeeckx werd in 1957 benoemd tot hoogleraar in de dogmatiek (de theologie over de geloofsleer). Hij heeft deze leerstoel bekleed tot hij in 1983 met emeritaat ging.


Het concilie
Hij was adviseur van de Nederlandse bisschoppen bij het Tweede de Vaticaanse Concilie en heeft sinds die tijd  grote invloed gehad op het denken in de Nederlandse katholieke kerk tot ver over de landsgrenzen heen.

 

Populair
Hij was een van die theologen die bijzonder populair was, wat  overigens niet het gevolg was van een bevattelijke wijze van schrijven. Veel van zijn werken vragen veel inspanning om die goed in hun betekenis te kunnen doorgronden.


Verhouding met ‘Rome’
Hier ligt misschien ook de reden van de problemen die Schillebeeckx met de Congregatie van de Geloofsleer heeft gehad, die toen onder leiding stond van kardinaal J.Ratzinger, de huidige paus Benedictus. Steeds was Schillebeeckx bereid om zijn opvattingen te verhelderen en te verdedigen. Maar hij toonde zich herhaaldelijk bijzonder ontstemd over de weinig doorzichtige procedures die “het Vaticaan” volgde, waardoor allerlei verdachtmakingen veel ruimte kregen. Met trots wees hij erop dat hij nooit door “Rome is veroordeeld. Schillebeeckx was tot het einde van zijn leven overtuigd van zijn rechtzinnigheid en van zijn loyaliteit aan de kerk. Hij meende dat dit heel goed kan samengaan met een kritische en wetenschappelijk verantwoorde beoefening van de theologie. Zijn  betekenis voor de Europese cultuur werd erkend in de Erasmusprijs die hem werd toegekend in 1982.


De Stichting
In 1989 is de Stichting Edward Schillebeeckx opgericht. Deze Stichting beijvert zich ervoor het gedachtegoed van Schillebeeckx  in ere te houden en te verspreiden. Onder auspiciën van deze Stichting wordt een leerstoel aan de Radbouduniversiteit in stand gehouden en wordt gewerkt aan de uitgave van de werken van Schillebeeckx in het Engels, zodat de werken van Schillebeeckx voor een groot internationaal publiek beschikbaar blijven.

Veel meer informatie over Edward Schillebeekcx op de site van de Stichting: www.schillebeeckx.nl


Ook katholieknederland.nl, besteedt aandacht aan het leven van Edward Schillebeeckx.

Een reactie uit Amerika is ook de moeite van het lezen waard.

eerdere berichten over schillebeeckx op onze site: kies ‘zoeken’ en geef ‘schillebeeckx’ in (zonder ‘)

Niet gecategoriseerd