Samen op pad

  

Samen op pad

Keuze van redactie

Onder de titel ‘Samen op pad’ wil De Roerom iedere maand aandacht besteden aan mensen met een beperking in de ruimste zin van het woord, mensen die blijvend of voor lange tijd onder druk leven of door anderen een last krijgen opgelegd. Aandacht voor wat er voor en met hen gedaan wordt en ruimte voor wat zijzelf te berde brengen. Een bijdrage vanuit Gennep-Zuid onder de titel ‘Een hemels bericht’.

Voor het zesde jaar op rij heeft in de wijk Gennep-Zuid 18.3 een Levende Kersttocht plaatsgevonden. Het is een initiatief van de parochie H. Norbertus, de beheerders­groep van het Buurthuis ‘Van Ons’ en van de dienst geestelijke verzorging van zorgorganisatie Dichterbij. Deze tocht voor mensen met en zonder verstande­lijke beperking is bedoeld om samen het geboorte verhaal lijflijk te ervaren. Elkaar ontmoeten in en door het geboorteverhaal van Jezus, die op aarde komt voor alle mensen van goede wil. Het kan dus nog steeds!

Graag wil ik u voorgaan naar een hemels bericht uit een van de vorige tochten. Wilt u mij maar volgen in het hiernavol­gende waar gebeurde verhaal?

 

Van ster naar ster

In het donker starten we bij basisschool De Ratel. Daar vertelt een Romeinse he­raut dat de keizer de mensen van zijn rijk wil tellen. In groepen gaan we daarom samen op weg. We lopen van – genum­merde – ster naar ster. Je moet in het don­ker wel goed kijken. Het valt soms niet mee om sterren op je donkere levensweg te vinden! Onderweg komen ze dan langs de herberg waar Jozef en Maria niet naar binnen mochten en ook langs een tent met een herderskoor. Gelukkig komen we op een plaats waar warme chocolade wordt uitgedeeld. Daar kunnen we even bijkomen en warm worden. Weer op weg komen we Jozef en Maria tegen. Maria is duidelijk zwanger en zit op een echte ezel. Het is leuk haar even wat vragen te kunnen stellen.

Geteld

Verderop brandt een vuurkorf. Er staan enkele herders omheen. We zien dat ze hun schapen goed verzorgen. Ja, schapen poepen wel. Dit is wat leeft nu eenmaal eigen. We gaan weer verder en komen drie koningen tegen met een echte ka­meel. Goh, wat een adem komt er uit de bek van zo’n mooie kameel! De koningen zoeken naar een kind dat de wereld zal veranderen. We wensen elkaar geluk op onze zoektocht en gaan weer verder. We passeren de plek waar Romeinse soldaten alle wandelaars tellen. Op het einde van de avond blijken er zo’n 600 mensen te zijn geweest. De sterren volgend komen we nog langs enkele plaatsen waar kerst­muziek klinkt.

De kerk de stal

Tenslotte komen we bij de kerk. Boven de kerk brandt een grote ster. In de kerk tref­fen we Jozef en Maria aan met een echte baby. Een herder deelt mariakoekjes met blauwe muisjes uit. Blauwe muisjes in de kerk? Jozef, de vermoedelijke vader, legt uit dat baby Jezus een jongetje is. In deze ‘stal’ klinkt ook weer hemelse muziek van het engelenkoor Creation uit Cuijk in witte gewaden met een gouden randje en mooie glinsteringen in het haar.

In gesprek

Lidwien is ook een deelneemster aan de tocht en komt de ‘stal’ binnen. Ze vraagt aan engel Marleen of zij echte engelen zijn? Engel Marleen antwoordt: Natuurlijk. Lidwien: Hoe ben je hier gekomen? En­gel Marleen: We zijn komen vliegen. Lid­wien: Wat leuk; komen jullie uit de he­mel? Engel Marleen: Jazeker! Lidwien: Hoe is het daar in de hemel? Engel Mar­leen: Heel fijn, er is veel Licht en het is er lekker warm. Lidwien: Gaan jullie straks ook weer terug? Engel Marleen: Jazeker. Lidwien: Mijn papa is ook in de hemel. Wil je hem de groeten doen als je hem ziet? Engel Marleen: Ja hoor; dat doe ik! Lidwien loopt tevreden weg. Dan draait ze zich nog even om en zegt: Oh ja, nog een prettige reis terug! Engelen van men­sen.. ..

De hemel op aarde

De hemel op aarde
verloren in machten
gevonden in krachten
van fluisterende adem

De hemel op aarde
in engelen van mensen
die op vleugels dragen
wat klein is en weerloos

refrein:
Jij, God in Hemelsnaam
in ons herboren
Jij God, in Vredesnaam
dat’ Jij er zult zijn’

De hemel op aarde
als de dood voor het donker
 in lichtend verlangen
geboren in warmte

De hemel op aarde,
in een kind ons gegeven
als groeiend beleven,
dat ook ‘Jij er mag Zijn’

tekst/muziek c. maas

 

Niet gecategoriseerd