Twee hulpbisschoppen in het aartsbisdom

   

 

mgr.mr.drs. Th.Hoogenboom

 

drs. H.W.Woorts

 

 

Mgr. dr. W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, laat met dankbaarheid en vreugde weten dat paus Benedictus XVI vicaris-generaal mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom en bisschoppelijk vicaris drs. H.W. Woorts van Utrecht tot hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht heeft benoemd. Mgr. Hoogenboom is sinds 26 januari 2008 vicaris-generaal van het aartsbisdom. Vicaris Woorts is sinds 2 februari 2009 vicaris van Utrecht, één van de drie vicariaten in het aartsbisdom. Hij wordt na zijn bisschopswijding tevens vicaris-generaal. Aartsbisschop Eijk wenst de twee hulpbisschoppen “van harte Gods rijkste zegen” toe in hun werkzaamheden.
 
 
Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom (Oudewater 1960) is priester van het aartsbisdom. Zijn wetenschappelijke en geestelijke vorming heeft hij genoten aan de Katholieke Theologische Universiteit (KTU) te Utrecht en aan het Ariënskonvikt, de priesteropleiding van het aartsbisdom. Hij werd op 25 september 1999 tot priester gewijd en was vanaf 1 augustus 2001 conrector van het Ariënskonvikt, tot zijn benoeming tot vicaris-generaal op 26 januari 2008. Sinds 1 september 2003 is mgr. Hoogenboom ook officiaal van het aartsbisdom en van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Ook drs. H.W. Woorts (Abcoude 1963) is priester van het aartsbisdom en studeerde aan de KTU en het Ariënskonvikt. Hij werd op 22 februari 1992 priester gewijd en is lid van het Metropolitaan Kapittel. Sinds 2 februari jl. is hij bisschoppelijk vicaris van het vicariaat Utrecht. Tevens is hij vicaris voor liturgie. Verder is hij onder meer lid van de Liturgische Bouw- en Adviescommissie, de Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit en het stichtingsbestuur van het Aartsbisschoppelijk Museum (participerend in het Museum Catharijneconvent). Daarnaast beheert hij als ‘custos reliquiarum’ de relieken van het aartsbisdom.
De wijding van de beide hulpbisschoppen zal plaatsvinden in de kathedrale kerk van Sint Catharina te Utrecht op zaterdag 13 februari 2010.
 
bron: persbericht aartsbisdom
Niet gecategoriseerd