Waar blijft den Bosch?

20Verrassend mag het toch wel genoemd worden, het nieuws dat ons vandaag bereikte over de grote vreugde en dankbaarheid van de aartsbisschop over de benoeming van twee hulpbisschoppen. Niemand in het aartsbisdom wist ervan dat deze benoemingen op komst waren, maar dat is in veel opzichten de normale gang van zaken in het aartsbisdom. Gevolg van deze benoemingen zou wel eens kunnen zijn dat men de aartsbisschop nog minder in zijn bisdom kan tegenkomen dan tot nu toe. En wat te denken van de kosten die twee hulpbisschoppen met zich mee brengen?

Een vraag die in het grootste Brabantse bisdom natuurlijk wordt gesteld is: waar blijven de door bisschop Hurkmans in juni 2008 aangekondigde hulpbisschoppen? Bisschop Hurkmans deelde toen mee dat paus Benedictus positief op zijn verzoek had gereageerd en dat de verwachting was dat de benoemingen eind 2008 een feit zouden zijn.

Intussen zijn we een jaar verder en nog steeds staat Hurkmans er alleen voor, wat is er aan de hand? Allerlei geruchten doen daarover de ronde, maar wat heb je aan zulke speculaties? We kunnen in ieder geval concluderen dat aartsbisschop Eijk betere contacten in Rome heeft dan bisschop Hurkmans of worden we binnenkort toch verblijd met nog twee hulpbisschoppen in het college? We wachten het rustig af. De tijden dat bisschopsbenoemingen de voorpagina’s van de kranten haalden, zijn al lang voorbij.

Niet gecategoriseerd