Bisschop De Korte: vraagtekens bij Wilders

Bisschop De Korte heeft in de bisschoppenconferentie de portefeuille Kerk en Samenleving. Daarom laat hij zich uit over vragen in verband met de komende (gemeenteraads)verkiezingen. Hij doet dit in het Fries Dagblad, een krant die altijd veel aandacht voor religie heeft.

Het mag opmerkelijk genoemd worden dat de bisschop “grote vraagtekens”stelt bij “een mogelijke regeringsdeelname”  van de blond gekuifde politicus.

De bisschop is van mening dat de standpunten van Wilders over minderheden en islam niet in overeenkomst zijn te brengen met het katholiek sociaal denken. Letterlijk zegt de bisschop:,,De kerk kiest voor een cultuur die uitgaat van de waardigheid van iedere mens als beelddrager van God. Wij moeten ons daarom verzetten tegen een heilloos wij-en-zij-denken dat bij steeds meer Nederlanders aanhang vindt.”

De bisschop, die zich al jaren  zorgen maakt over de verharding in de politiek, acht het denkbaar -gezien de peilingen – dat er een regering met de PVV komt. “Dan is de vraag: wat wordt de rol van Wilders, hoe zorg je als andere regeringspartijen dat zijn partij niet te veel macht kan uitoefenen? Bovendien is het de vraag hoe Wilders zich gaat opstellen bij onderwerpen, mocht het zover komen”. Aldus bisschop De Korte.

Neem in dit verband ook kennis van het dossier over kerk en populisme op de site van het Friesch Dagblad.

 

Niet gecategoriseerd