Een bijzondere parlementaire bijeenkomst

Als je om je heen durft kijken, kun je allerlei verrassingen tegenkomen, ook kerkelijk. Dat ondervond de Nuenense dominee Christien Crouwel die een enthousiast verhaal hoorde van een vriend die naar Melbourne ging. Graag delen we haar enthousiaste verhaal met u.

 

En dansend zingen zij: Mijn bronnen zijn alleen in u… (Psalm 87:7)

Toen wij hier in de Nuenense kerken ons voorbereidden op kerst, vond aan de andere kant van de wereld een bijzondere conferentie plaats: de 23e bijeenkomst van het Parliament of World’s Religions.

Was een bevriende collega er niet naar af gereisd, dan had ik van het hele bestaan van dit parlement niets afgeweten: in de Nederlandse media werd er bij mijn weten met geen woord over gerept.

Terwijl het toch eerbiedwaardige papieren heeft. De eerste conferentie vond plaats in 1893 en sindsdien komen iedere vijf jaar duizenden mensen met de meest uiteenlopende godsdienstige achtergronden ergens op de wereld samen om met elkaar in gesprek te gaan over geloof, geloofstraditie en spiritualiteit. Dit keer in Melbourne, met als thema: Hearing each other, healing the world

Mijn vriend schreef hierover op zijn weblog:

“Ik zie het voor mijn eigen ogen gebeuren: psalm 87. Nergens ter wereld krijg je het tastbaarder dan hier.

Het is een historisch moment: nooit zijn er zoveel mensen van zoveel verschillende geloven bij elkaar gekomen. Van Aboriginals tot Originals, van indianen tot Indiërs, sikhs tot sufi’s, van verlichte joden tot Ravi Shankar en ook de Dalai Lama is er….
Velen hebben zich in de eigen rituele kleding gehesen. Wapperende habijten kaalgeschoren hoofden, mijters, Afrikaanse pyjama’s, tulbanden. En allemaal op weg naar de openig: shinto, kuuri, Zweedse lappen. Als ik ergens een toga bij me zou willen hebben – of al was het maar zo’n nekboordje – dan hier vandaag , wat zijn wij westerlingen toch saai!
We zijn gekomen om te ontmoeten. Meer en meer blijkt dat het volwassen gelovigen zijn hier: hongerig om gevoed te worden door de rijkdom, humor en wijsheid van andere tradities, en in staat de eigen traditie te relativeren, want wat hebben we gemeenschappelijk? Wat deze conferentie uniek maakt, is het feit dat geen resoluties moeten worden geproduceerd of slotverklaringen. Er wordt niet vergaderd, er wordt niet gestemd. Het draait allemaal om ontmoeting en elkaar leren verstaan. Voor een week intensief delen in elkaars rijke traditie, zonder onderliggende agenda.
Ik vind het fantastisch te vernemen dat er in deze tijd, waarin veel kerkgenootschappen zich in toenemende mate (weer) terugtrekken op eigen erf, er elders op de wereld een plek is waar gewerkt wordt aan elkaar verstaan.

Want zoals de theoloog Schillebeeckx al schreef: “God is zo rijk aan waarheid dat God niet door één bepaalde godsdienst geheel vertolkt kan worden”. Maar hij voegde daar ook aan toe: ” Onze kennis van God is evenmin te vatten in het beste van alle religies bij elkaar, want God is elk ogenblik nieuw en groter dan alle godsdiensten tezamen.”

Over vijf jaar is er weer een conferentie, open voor iedereen die maar komen wil.

Ds. Christien Crouwel. (Regenboogkerk Nuenen)

Voor meer informatie ga naar: www.parliamentofreligions.org In oktober 2011 zal bekend worden gemaakt waar de bijeenkomst van het Worldparliament in 2014 zal plaats vinden.

Niet gecategoriseerd