Erik Borgman: Jezus is de gastheer

Op de website van de Dominicaanse Lekenbeweging kwamen we bijgaand korte interview tegen, dat e.e.a. ronrond het onvangen van de eucharistie in perspectief zet. 

“Dat zoveel mensen, niet alleen homo-activisten maar ook ‘gewone’  Brabantse katholieken menen dat homoseksuelen niet buiten de geloofsgemeenschap kunnen worden gehouden, is opvallend. En in beginsel wat mij betreft een goede zaak.” Met die woorden reageert prof. Erik Borgman, één van de meest vooraanstaande theologen van Nederland, op de commotie na een communieweigering van een homoseksueel door pastoor Buyens in Reusel. Borgman is aan de Universiteit van Tilburg hoogleraar ‘theologie van de religie, in het bijzonder het christendom’.

Volgens Borgman gebeurt het ook in het buitenland met enige regelmaat dat een pastoor of bisschop een symbolische daad stelt. “Politici die voor liberalisering van abortus hebben gestemd, wordt dan ineens de communie geweigerd. Het zijn meestal incidenten die wegebben. Wat in Nederland wel sterker is dan het buitenland, is het gevoel van katholieken dat ze het recht menen te hebben om deel te nemen aan de eucharistie. In het buitenland zie je veel vaker dat mensen die niet leven volgens de leer van de kerk, zichzelf daarvan onthouden.'”

Is er volgens Borgman in de Bijbel grond voor de opstelling van pastoor Buyens? “Er staan in de Bijbel wel uitspraken waaruit je de conclusie kunt trekken dat homoseksuelen geen plaats hebben in de geloofsgemeenschap. De katholieke leer over homoseksualiteit is daar echter niet op gebaseerd. Wel op het idee dat de menselijke seksualiteit alleen vervulling kan vinden in heteroseksueel geslachtsverkeer dat open staat voor het ontvangen van kinderen, dat het daar ‘van nature’ op gericht is. Ik ben het met die interpretatie niet eens. Ik vind niet dat homoseksualiteit per se een probleem is. Maar zelfs al zou het zondig zijn, dan nog is er geen reden mensen van de eucharistie uit te sluiten. Het is niet de kerk die uitnodigt, maar Jezus zelf en wij zijn, zoals we ook belijden, geen van alle waardig de eucharistie te ontvangen. We zijn allemaal aangewezen op Gods barmhartigheid. Als Jezus zelf zijn eigen verrader aan het laatste avondmaal liet aanzitten, wie zouden wij dan nog uitsluiten?”

Begrijpt u dus niet dat Buyens de communie weigerde? “Eigenlijk niet. Hij is degene die van de eucharistieviering een demonstratie gemaakt heeft van de zuiverheid van de kerk zoals hij die ziet en dat is wat mij betreft een vorm van ontheiliging van het sacrament. Dat hij daarna iedereen de communie weigerde, om te voorkomen dat de eucharistie een speelbal van de strijd werd, vind ik een gotspe. Hiermee excommuniceert hij feitelijk de hele gemeenschap.” Borgman vindt het echter niet verstandig dat homo’s het conflict op de spits drijven. “Spreken van “discriminatie” en de gang naar de rechter vind ik ongewenst. Vergeet niet dat niemand recht kan doen gelden op de eucharistie.”

Borgman zou het toejuichen als de bisschoppen over de kwestie zouden praten met een flinke groep mensen uit de kerk, vooral ook homo’s. “Om te kijken hoe zij toch uitdrukking kunnen geven aan het respect dat ook de kerk zegt te hebben voor homoseksuelen, al wijst de kerkelijke leer homoseksueel gedrag af.”<

 

bron: Brabants Dagblad

Niet gecategoriseerd