“Zuivere intuïtie heeft het nooit bij het verkeerde eind”

Op de altijd interessante website ‘Nieuw Wij’  troffen wij bijgaand artikel aan over intuïtie. Wat gebeurt er als je de inhoud van dit artikel eens toepast op ons staan in de geloofsgemeenschap? Een mooie meditatieoefening.

 

Als coach van Axia training en coaching helpt Francine Derks knopen te ontwarren en problemen op te lossen. Ze wil mensen helpen verdieping te brengen en helderheid te krijgen in levenskwesties. Intuïtie speelt daarbij een belangrijke rol. Een gesprek over keuzes en gevoel.

Door: Jan-Albert Hootsen

Wat is intuïtie eigenlijk?
“Intuïtie helpt je om gevaar in te schatten, beslissingen te nemen, complexe situaties te overzien, visie te ontwikkelen en op de juiste manier met jezelf en anderen om te gaan. Het is een onmisbaar 15instrument in een snel veranderende wereld. Als we een intuïtief signaal hebben, omschrijven we dat bij gebrek aan een ander woord vaak als een gevoel. Aangezien intuïtie zich vaak kenbaar maakt via de zintuigen en lichamelijke sensaties, is dit ook niet ongewoon. De verwarring ontstaat doordat gevoel ook een effect kan zijn van een angst of een belemmerende overtuiging en dan heeft gevoel niets met intuïtie te maken. Daardoor is de meest gestelde vraag over intuïtie ook: hoe weet ik dat het intuïtie is en niet iets anders? En dan ook maar meteen het antwoord nietwaar: dat kun je leren door te oefenen. Je intuïtie bewust in te zetten en door te evalueren gaan begrijpen hoe het voor jou werkt. Zelfkennis is daarbij onmisbaar.”

Wat is het belang van intuïtie?
“Veertig jaar geleden kon je heel veel beslissingen nemen op basis van statistieken. Dat is echt verleden tijd. Uit onderzoek blijkt dat managers veel vanuit intuïtie doen, omdat er geen andere weg is. Zuivere intuïtie heeft het nooit bij het verkeerde eind, maar dan moeten we het ook hebben over de definitie van het woord ‘verkeerde’. Zelf ervoer ik bij het aannemen van een nieuwe baan, dat ik het moest doen. Toen ik echter aan het werk was, bleek er zowat alles verkeerd aan: ik paste er niet, het werk was niet leuk. Een vergissing, concludeerde ik. Na een aantal maanden echter werd ik gevraagd voor een functie die ik daarvoor op het oog had gehad en onbereikbaar leek. Dus uiteindelijk kreeg ik precies wat ik wilde en bereikte ik mijn doel en bleek ook nog eens dat alle mindere ervaringen functioneel waren in mijn leerproces. Op termijn wordt pas duidelijk wat ‘goed’ of ‘verkeerd’ is. Mensen zijn meestal gericht op korte termijn succes, maar soms is er tijd nodig om iets te bereiken. Te veel of te weinig naar intuïtie luisteren verschilt per persoon. Wel denk ik dat we steeds meer beseffen dat intuïtie belangrijk is. Kijk maar naar de vele boeken die de laatste jaren over dit onderwerp geschreven zijn.”

Welke rol speelt intuïtie in úw dagelijks leven?
“Het helpt mij om de juiste keuzes te maken. Intuïtie legt onverwachte verbanden, is creatief en brengt vaak verandering. En ook bij mij is het soms een zoektocht. Als ik het toepas voor anderen is het vaak gemakkelijker, omdat ik objectiever in het proces sta. Verder vind ik het een heel boeiend onderwerp, waar ik over blijf lezen en waar ik nieuwsgierig naar ben. Pas relatief laat in mijn leven ben ik ermee aan de slag gegaan en heb ik een lange weg moeten afleggen om het te ontwikkelen. Ik ben geen ‘natuurtalent’. Dit maakt ook dat ik zo goed kan uitleggen aan anderen hoe het werkt en niet werkt. Ik heb het allemaal zelf doorgemaakt, zelf uitgezocht en zelf ontwikkeld. Mensen helpen daarin en het verschil maken is voor mij belangrijk.”

Is het maken van keuzes moeilijk of juist gemakkelijk?
“Er is altijd keuzevrijheid, behalve als je denkt dat dit niet zo is. Wij laten ons belemmeren door onze gedachten over wat mogelijk is. Als je iets overweegt, kom je er vaak achter dat de oplossing veel simpeler is dan je dacht. Je zag het alleen niet. Natuurlijk zijn veel keuzes in ons leven moeilijk, vooral als het veel verandering teweeg brengt of als er veel vanaf hangt. Het is belangrijk dan de tijd te nemen om te luisteren naar jezelf, naar je intuïtie en naar argumenten te luisteren.”

Is bij het maken van keuzes intuïtie belangrijk?
“Er zijn keuzes waarbij intuïtie totaal geen rol speelt. Dat zijn de keuzes die we met ons hoofd kunnen maken of die voor de hand liggen. De keuzes waarbij intuïtie een rol speelt zijn vaak anders. Ook hierbij kan het zijn dat het over iets schijnbaar simpels gaat als, bijvoorbeeld iets dat je tegenhoudt naar de keuken te gaan, en dan zien dat er iets in diezelfde keuken ontploft. Dat is intuïtie die onbewust tot je komt en vraagt om aandacht.”

Iemand die zoveel praat en schrijft over intuïtie, die moet zelf ook veel keuzes maken op basis van zijn intuïtie…
“Natuurlijk! Ik had bijvoorbeeld op een maandag een afspraak staan, waar ik eigenlijk geen zin in had. Op donderdag belt een opdrachtgever met een zeer interessante spoedklus voor de daaropvolgende maandag en dinsdag. Wat te doen? Ik vond dat ik niet onder de reeds gemaakte afspraak uit kon, maar voelde ook dat ik die opdracht moest doen. Ik voelde het zó sterk dat ik de opdrachtgever belde en ‘ja’ zei. Dat weekend heb ik lichtelijk in de zenuwen gezeten, want het kon nu mis gaan. Totdat op zondagavond iemand belde dat de afspraak op maandag niet door kon gaan. Ik had niet kunnen voorzien dat het zo zou gaan, en heb maar gewoon vertrouwd op mijn innerlijke signaal.”

Welke rol speelt intuïtie in de multiculturele context?
“Intuïtie is gebaseerd op waarden als verbinden met elkaar, respect, saamhorigheid, liefde, dialoog en ruimte voor verschillen. Het blijkt ook keer op keer weer dat het vrij gemakkelijk is een groep mensen te veroordelen, maar als je ze echt leert kennen is dit nog onmogelijk vol te houden. Je voelt aan alles dat die veroordeling niet kán kloppen. Uitsluiting is gebaseerd op angst, nog steeds een slechte raadgever.”

Deze zomer zijn er nieuwe verkiezingen. Is het goed om onze intuïtie te volgen bij het bepalen van onze stem?
“Natuurlijk, als je voor jezelf zodanig contact hiermee hebt dat het een wijze raadgever voor je is. Al te vaak zullen mensen echter door een vooroordeel, hoop of wantrouwen kiezen voor iemand die achteraf helemaal niet hun keuze had moeten zijn.”

Jan Albert Hootsen is journalist en woonachtig in Mexico. Voor meer informatie: http://elpincheholandes.nl.

Niet gecategoriseerd