Oikocredit 35 jaar

 

Al 35 jaar hart voor armen

 

Oikocredit is voor veel kerkmensen een begrip. Al bijna vijfendertig jaar spant Oikocredit, een organisatie met kerkelijke wortels, zich in om op een bijzondere manier een bijdrage te leveren aan meer gerechtigheid in deze wereld. Dit doet Oikocredit door kleine leningen, microkredieten, te verstrekken aan arme ondernemers in ontwikkelingslanden. Meer dan 30.000 particulieren en (kerkelijke) organisaties wereldwijd maken dit werk mogelijk door te investeren in Oikocredit.

 

Met de campagne Geloven in het kleine wil Oikocredit haar 35-jarig jubileum vieren en danken voor de steun van zoveel kerken en kerkleden, maar ook om vernieuwde steun vragen. Want er zijn nog honderden miljoenen gezinnen die wachten op een microkrediet. Meedoen kan door in het najaar van 2010 aandacht te besteden aan anders omgaan met geld, microkrediet en Oikocredit via een speciale kerkdienst, een omgekeerde collecte, een speciale bijeenkomst of artikelen in het kerkblad. De Raad van Kerken in Nederland, de PKN en een aantal andere lidkerken van de Raad van Kerken ondersteunen deze campagne van harte.

 

Vanaf begin juni is er een actiepakket verkrijgbaar met een liturgiehandreiking en actiesuggesties. Op  www.geloveninhetkleine.nl vindt u meer informatie over het actiepakket en kunt u campagnematerialen downloaden. Begin erover te praten, reserveer alvast een datum en bouw mee aan een beter leven voor arme mensen.

Meer informatie: Oikocredit Nederland, 030 234 10 69.

Niet gecategoriseerd