Paasboodschap bisschop Hurkmans

Het bisdom ‘s-Hertogenbosch heeft een Paasboodschap van de bisschop uitgegeven.

U kunt er kennis van nemen als u hier klikt.

Bij deze boodschap deed bisschop Hurkmans ook een beschrijving van de procedure die slachtoffers kunnen volgen, zowel naar Hulp en Recht, het meldpunt van de kerk, als melding bij de burgerlijke overheid. Ook op deze laatste mogelijkheid wijst mgr. Hurkmans uitdrukkelijk. U kunt deze procedure beschrijving ook lezen op onze site.

Niet gecategoriseerd