Blijf bij, volg de cursus van Erik Borgman

Erik Borgman doceert aan HOVO in Tilburg
‘Alle dingen nieuw. De christelijke traditie als vernieuwende geestkracht.’ Dat is de titel van een cursus die hoogleraar theologie en lekendominicaan Erik Borgman dit najaar geeft in Tilburg. Vijf ochtenden op de HOVO Brabant Seniorenacademie. Inschrijven vóór 4 oktober.

Vaak wordt gesuggereerd dat de christelijke traditie zijn tijd gehad heeft en dat in ieder geval het ‘grote verhaal’ van het christendom ongeloofwaardig geworden zou zijn. Inderdaad lijkt religie voor hedendaagse mensen vooral beleving geworden. Een leer, in de zin van een samenhangende en theoretisch gearticuleerde visie op God, mens en wereld speelt nauwelijks nog een rol. Alleen in achtergebleven niches van orthodoxie lijkt men nog te spreken over religie in termen van ultieme waarheid. 

Deze cursus gaat tegen de gangbare vooronderstellingen in. De christelijke visie op God, de mens als Gods beeld en de wereld als Gods schepping en plaats van Gods verlossend heil, zoals deze in de loop van eeuwen is ontwikkeld en bediscussieerd, stelt zaken in het licht die juist in de huidige culturele en maatschappelijke situatie in hoge mate van belang (kunnen) zijn. De overtuiging dat zich in Jezus van Nazareth als Christus van God ultieme waarheid onthult, is geen gevaarlijke hoogmoed en geenszins achterhaald. De zo verguisde ‘dogma’s’ en de reflectie erop in wat vanouds binnen de theologie ‘dogmatiek’ heet, kunnen vandaag de dag bij uitstek relevant zijn en betekenis onthullen. 

Erik Borgman heeft de laatste jaren de vaak onverwachte culturele actualiteit en maatschappelijke relevantie van de christelijke traditie belicht. Hij is als theoloog volop aanwezig in het maatschappelijk debat. Nu het niet langer als ondenkbaar geldt dat vanuit de christelijke traditie vernieuwende impulsen voor het heden kunnen komen, is zijn volgende stap het ontwerpen van een samenhangende systematische theologie. 

Hierbij dienen visies ontwikkeld te worden, gedachtegangen uitgeprobeerd, benaderingen uitgetest. Kant en klare producten zijn nog niet beschikbaar. Er worden eerste ontwerpen gelezen en besproken van een boek, dat work in progressis. Iedereen die nieuwsgierig is wat hier uit kan komen en met de docent wil meedenken over de vernieuwende kracht van een lange, maar steeds tegendraadse traditie, is van harte welkom. 

Aan de orde komen de volgende onderwerpen
• het bestaan als ruimte van geschonken zin en zich openbarende gemeenschap; 
• de samenleving in het licht van de nabijheid van het rijk van God; 
• geloof, hoop en liefde in het spoor van een gekruisigde die leeft; 
• geschiedenis en leven in de tijd als antwoord op God die toekomst geeft en toekomst is; 
• bezieling onder aanvuring van de Geest die ongekend vernieuwt. 

Dag en tijd:     vrijdagochtend 09.45 – 12.30 uur 
     
Cursusdata:     5-11, 12-11, 19-11, 26-11 en 3-12 (10-12 reservedatum inhaalcollege) 
     
Prijs:     € 181,- (5 colleges van 3 x 45 minuten met 2 x 15 minuten pauze) 
     
Werkvorm:     Hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie 

zie verder www.hovobrabant.nl 

Niet gecategoriseerd