Vervolg ‘Kerk en Ambt’

Misschien vraagt u zich wel eens af: hoe gaat het nu verder met de brochure die een aantal dominicanen in augustus 2007 uitgaven over het ambt in de kerk onder de titel: Kerk en Ambt, Gaat het gedachtenproces verder? Is er belangstelling voor? 


Op verschillende plaatsen in het land heeft de brochure vervolg gekregen. Dat blijkt uit een rondzendbrief van initiatiefnemers van het gesprek in de Amsterdamse Dominicuskerk op 10 november 2007.

Volgens een rondzendbrief is de brochure Kerk en Ambt ‘uitgegroeid tot een start om opnieuw te kijken hoe verschillende religieuze initiatieven, binnen en buiten de kerk, met elkaar verbonden kunnen worden en hoe mensen geïnspireerd kunnen worden’. 
 Op 10 november 2007 vond in de Dominicus in Amsterdam een symposium plaats voor zo’n 500 mensen, die nu een e-mail hebben gekregen waarin vervolginitiatieven worden besproken en mensen worden uitgenodigd het overzicht aan te vullen. Overigens heeft de Nederlandse provincie van de orde der dominicanen geen bemoeienis met deze initiatieven. 

 In Utrecht wordt er op 19 juni een ochtend georganiseerd waar ongeveer 70-100 mensen verwacht worden uit van verschillende kerkelijke gemeenschappen in Utrecht. Het is de start van een project dat op verschillende plekken in Nederland  vorm moet krijgen. Zie de website www.bezieldverband.nl

Veel parochies vragen zich af of ze op de oude voet moeten doorgaan of kunnen transformeren naar vrijere mogelijkheden, zelfs met inbegrip van het kerkelijk recht. Daarover was op 8 mei in de Dominicus in Amsterdam een studiedag. Het verslag van die dag kunt u lezen.

Op 17 april organiseerde de Abdij van Berne een inspiratie-, leer- en werkdag in Den Bosch, om geloofsgemeenschappen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor de liturgie ter plaatse. Zie www.wlh.nl

Ecclesia’s 
Er is een aantal plekken ontstaan waar mensen samenkomen om te vieren. De Haagse Dominicus , een open oecumenische geloofsgemeenschap. De Ekklesia Breda, waar mensen samenkomen zoals de eerste christengemeenschappen dat deden. Sinds twee jaar is De Zijp in Arnhem een plek waar maandelijks mensen uit verschillende geloofsrichtingen bijeenkomen. 
Al langer bestaan de Dominicus in Amsterdam, een oecumenische kerkgemeenschap, en de Studentenekklesia in Amsterdam. Sinds 2000 bestaat ook de Westfriese Ekklesia. Ook in Eindhoven is een vergelijkbaar initiatief. 

De initiatiefnemers van de rondzendbrief zijn onder meer per e-mail te bereiken. 

Niet gecategoriseerd