Bouwen aan nieuwe geloofsgemeenschappen

studiedag

Dominicuskerk naast Spuistraat 12, Amsterdam

8 mei 2010  

 

Steeds vaker horen we dat het crisis is in de kerk. Veel kerken lopen leeg. De katholieken zijn bovendien teleurgesteld in de manier waarop hun kerk geleid wordt. Niet alleen de schandalen doen hen twijfelen maar ook mooie dingen worden hun afgepakt: liederen, experimenten, eigen verantwoordelijkheid nemen.

 

 

In de jaren zestig van de vorige eeuw, vooral na het Tweede Vaticaans Concilie, werd door velen met ijver en plezier gewerkt aan kerkvernieuwing. Er ontstond een basisbeweging van geloofsgemeenschappen die met enthousiasme nieuwe vormen van liturgie uitdachten, cursussen geloofsverdieping organiseerden en zo gestalte gaven aan levendige parochies. De toenmalige bisschoppen stimuleerden dat.

Maar ook in de kerk kwam een klimaatverandering. Waar steppen bloeiden staken polaire stormen op. Eerst geruisloos maar steeds duidelijker werd het dat vernieuwing werd ingewisseld voor restauratie: terug naar de tijd van vóór het Vaticanum II. Mensen werden moedeloos. Juist toen experiment en vernieuwing meer dan eens nodig waren om de nieuwe generatie die dat concilie niet meer had meegemaakt, de weg naar het evangelie te laten vinden, werden de duimschroeven verder aangehaald.

Maar net als in andere duistere periode van de geschiedenis, ook nu zijn er weer profeten die oproepen nieuwe wegen in te slaan. En nu de kerkleiding het daarbij laat afweten, blijken er weer christenen te zijn die zelf het initiatief nemen.

Van 6-9 mei van dit jaar komt het Europees Netwerk haar jaarlijkse vergadering in Nederland houden en op 8 mei wordt er dan een studiedag gehouden over dit onderwerp dat zelfstandig denkende katholieken over de hele wereld steeds meer bezig houdt: hoe bouwen wij verder aan vernieuwende geloofsgemeenschappen? Gemeenschappen die spiritueel, theologisch en structureel aansluiten op het leefklimaat van de moderne mens.

Wij willen op deze studiedag informatie delen over hoe deze vernieuwende geloofsgemeenschappen leven, hoe deze beweging van basisgemeenschappen verder uit te bouwen en hoe dat alles financieel kan gebeuren. Wij hopen hiermee aan de Geest de ‘bouwstenen’ aan te reiken om haar kerk van de 21e eeuw te bouwen.

Programma  

in de Dominicuskerk te Amsterdam
8 mei 2010 

10.00   Ontvangst in de kerk met koffie/thee
10.30   Opening door de dagvoorzitter Mirjam Wolthuis, pastor van de Dominicusgemeente 
10.40   Prof. Rik Torfs (Leuven): Kerkrechtelijke aspecten bij het bouwen aan zelfstandige geloofsgemeenschappen 
11.25   Mogelijkheid tot discussie
11.45   Elfriede Harth (Frankfurt, Parijs, Madrid, Bogotá): Grassroots movements in Europe         (Nederlandse vertaling op scherm) 
 12.30   Mogelijkheid tot discussie

 

 

Tijd voor Lunch 
Koffie/thee worden geserveerd. 
Graag lunchpakket zelf meebrengen; veel gelegenheden in de buurt.

14.00   Ko Bordens: De Dominicusgemeente te Amsterdam
14.15   Anne-Francine van Gogh (en een metgezel): De Jonge Kerk in Roermond
14.30   Plenaire discussie
15.40   Slotviering 
16.00   Gelegenheid tot napraten en het glas heffen

De toegang is vrij maar er is gelegenheid om een vrijwillige bijdragen te geven bij het verlaten van de kerk. Opgeven is niet noodzakelijk maar gewenst: hier.

 

 

Deze studiedag vindt plaats in het kader van de jaarlijkse bijeenkomst van het Europese Netwerk Church on the Move, waarvan Marienburgvereniging, Werkgroep Rechtscultuur in de Kerken en Kerk Hardop (rk-kerkplein.org) de Nederlandse leden zijn.

 

 

Niet gecategoriseerd