Maatregelen tegen Legioen van Christus


Benedictus XVI heeft een gezant benoemd die leiding zal gaan geven aan het Legioen van Christus. Hij moet de organisatie ook gaan hervormen. Bovendien heeft de paus een bijzondere studiecommissie in het leven geroepen die de statuten van het Legioen gaat bestuderen. De Commissie richt zich in het bijzonder op de leken-afdeling (Regnum Christi genaamd). 

De paus nam deze besluiten nadat 5 onderzoekers na 8 maanden werk een rapport uitgebracht hebben. Dit onderzoek vond plaats nadat de intussen overleden stichter van de orde, Marciel Maciel,  in opspraak was gekomen omdat hij seminaristen seksueel misbruikte en omdat hij van minstens één kind de vader bleek te zijn.

 

Door het instellen van dit onderzoek en door de op grond daarvan genomen besluiten, neemt Benedictus afstand van de goede relatie die Maciel onder Johannes Paulus II met het Vaticaan onderhield. (foto)

Het Vaticaan gaf nu een verklaring uit waarin werd gezegd dat Maciel een machtssysteem had gecreëerd op basis van  gehoorzaamheid aan hem en van bedrog waardoor hij in staat was om een dubbelleven te leiden ‘zonder scrupules en zonder het ware gevoel voor het religieuze. Dit systeem stelde hem in staat om jonge jongens te misbruiken, want er was niemand die toezicht hield. Hij bouwde een verdedigingsmechanisme om zich heen dat hem gedurende lange tijd onaantastbaar maakte en waardoor het moeilijk was om te achterhalen wie hij in werkelijkheid was’, aldus het Vaticaan.
Uit eerdere berichten werd ook duidelijk dat Maciel middels steekpenningen op allerlei niveau’s in de kerk invloed wist te verwerven. 

Het Vaticaan gaf de verzekering dat die leden van het Legioen die bereid zijn om zich te bekeren, kunnen rekenen op steun als ze de noodzakelijke diepgaande hervormingen zich willen eigen maken. 

Het Legioen van Christus zegt dat ze in meer dan 22 landen actief zijn en dat ze meer dan 800 priesters tellen en 2500 priesterstudenten.

 

bron: Zenit persbureau

Niet gecategoriseerd