Eerste vrouwelijk priester in Italië

De Oud Katholieke Kerk in Nederland kent al drie vrouwelijke priesters.Op 22 mei zal ook de Oudkatholieke kerk van Italië de eerste vrouw tot priester wijden. Het is Maria Vittoria Longhitano, 35 jaar oud. De wijding zal plaatsvinden in de kerk van Allerheiligen die vlakbij de beroemde Spaande trappen ligt.

De Italiaanse Oudkatholieke kerk is klein en heeft geen eigen kerkgebouw in Rome, maar maakt voor zijn vieringen gebruik van de Anglicaanse Allerheiligenkerk.

Mevrouw Longhitano is docente filosofie en theologie in Milaan. Zij werd afgelopen jaar tot diaken gewijd (foto). De priesterwijding zal worden verricht door bisschop Fritz-René Müller van de Unie van Utrecht, waartoe ook de oudkatholieke Italiaanse kerk behoort.

Wilt u meer weten over het standpunt van de Oud Katholieke Kerk van Nederland over de positie van vrouwen, ga dan naar de site van de OKKN.

Niet gecategoriseerd