Mgr. Bluyssen zegt medewerking Deetman toe

Mgr. Bluyssen, emeritus-bisschop van het bisdom Den Bosch, heeft zijn volledige medewerking toegezegd aan het onderzoek van de Commissie Deetman. Hij verklaart alle informatie die hij heeft aan de onderzoekers beschikbaar te stellen. Een gesprek tussen de emeritus-bisschop en de voorzitter van de onderzoekscommissie is op korte termijn voorzien.

Ook het bisdom Den Bosch zegt onverminderd haar volledige medewerking toe om informatie over seksueel misbruik zaken ter beschikking te stellen aan de Commissie Deetman. Dit doet ze in overeenstemming met de verklaring van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de Nederlandse Bisschoppenconferentie van 11 mei 2010. Het bisdom heeft al eerder met medewerkers van de Commissie Deetman gesproken over de vernietiging van een aantal dossiers in het verleden.

 

bron: Bisdom ‘s-Hertogenbosch

Niet gecategoriseerd