Aandacht voorvervolgde Christenen

 

Een groeiend aantal personen en organisaties ondersteunt de Avond van de Martelaren die op 24 maart 2011 gehouden zal worden. Dit initiatief is ontstaan om de Christenen die in 2010 zijn gedood vanwege hun geloof te herdenken. Op deze gebedsavond zullen bekende en minder bekende Nederlanders de namen van meer dan 250 martelaren noemen, kort iets vertellen over hoe ze zijn omgekomen en voor ieder van hen een kaars aansteken. Op de website (www.kerkinnood.nl/martelaren) is een korte film te zien die speciaal voor deze avond is gemaakt. Hier staat ook meer achtergrondinformatie over de avond.
Vanwege recente aanslagen is er de laatste drie maanden veel aandacht voor vervolgde Christenen. Dit is begonnen met de gruwelijke aanslag van 31 oktober in de Kathedraal in Bagdad waarbij 58 mensen om het leven kwamen. Dit werd gevolgd door talloze aanslagen in november en december op huizen van Christenen in Bagdad en Mosul, waarbij meer dan 15 mensen gedood zijn. De aanslag met een autobom op de Koptische kerk in het Egyptische Alexandrië, die 21 Christenen doodde, leidde er zelfs toe dat drie Koptische kerken in Nederland beveiligd moesten worden. Bij zijn nieuwjaarstoespraak heeft Paus Benedictus XVI deze aanslagen scherp veroordeeld en opgeroepen tot ”religieuze vrijheid als fundamentele weg naar de vrede.”
Veel personen en organisaties werken mee
Een groot aantal personen en organisaties in Nederland vinden het belangrijk dat 
deze Christenvervolging stopt en werken mee aan deze Avond

 van de Martelaren. In de promotiefilm is te zien hoe Leo Fijen, Hoofd RKK-zendtijd, en Peter van Dalen, Lid van het Europese Parlement, dit initiatief van harte ondersteunen. Zo laat Leo Fijen weten dat er  genoeg “woorden van het geloof zijn.” Maar dat we in deze tijd “vooral getuigen nodig hebben, die laten zien waar het om gaat. Dat doen martelaren, die sterven voor hun ideaal.” Mgr. Punt, de bisschop van Haarlem
, zal voorgaan in de Eucharistieviering tijdens deze avond. Ook zal de Irakese Christelijke gemeenschap, met name de Syrische Katholieken en Chaldeeuwse Christenen in Nederland, aanwezig zijn. Op de avond zelf zal er live muziek zijn van The Fruits, Juta Bolsius en Sami Hanawi, lid van de Syrische Katholieke gemeenschap in Nederland.
De media-aandacht van de afgelopen maanden zal ook op deze avond duidelijk zijn. In aanloop naar deze bijeenkomst zal Katholiek Nederland TV op deze avond in Nederland meer aandacht vragen voor de vervolgde Christenen in de wereld. 

 

Niet gecategoriseerd