Officieel persbericht Missio

Prof. dr. E. Kimman nieuwe directeur Missio

 

Utrecht / Den Haag – 1 februari 2011 – Met ingang van 1 januari 2011 benoemde kardinaal Dias, prefect van de Congregatie voor de Evangelisatie, pater Eduard Kimman tot directeur van de Pauselijke Missiewerken Nederland, kortweg Missio. Pater Kimman volgt hiermee pater Ben Pex op, die deze functie vanaf 2004 vervulde.

 

Drs. G.T.C. Pex, lid van de congregatie van Mill Hill, deed zijn concrete missionaire ervaring op in Pakistan, waar hij 11 jaar gewerkt heeft. Vanaf 2004 is hij als directeur van Missio, gevestigd te Den Haag, van grote betekenis geweest voor de missionaire beweging in Nederland. Bisschop J. Punt, binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor het beleidsveld Missie & Ontwikkeling, spreekt zijn waardering uit voor het werk van pater Pex: “Met veel nieuwe initiatieven en goed doordachte publicaties heeft pater Pex de missionaire beweging niet alleen gaande gehouden maar ook geïntensiveerd. En dat zowel in de parochies als daarbuiten. Daarvoor ben ik hem zeer dankbaar.”

 

De nieuwe directeur, Prof. Dr. E.J.J.M. Kimman SJ, is voor vijf jaar benoemd. Als jonge jezuïet woonde en werkte hij tien jaar in Indonesië. In 2002 werd hij benoemd tot secretaris-generaal van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, een functie die hij tot 2008 vervulde. Daarna werd hij Missieprocurator en Econoom van de Nederlandse Jezuïeten. Sinds 1989 is hij parttime hoogleraar Bedrijfsethiek, verbonden aan de VU en sinds 2008 ook aan Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Het bestuur van Missio laat bij monde van de vicevoorzitter, de heer Jean Wiertz, weten het vertrek van pater Pex zeer te betreuren. Er zal met grote dankbaarheid afscheid van hem genomen worden. Anderzijds ziet het bestuur met vertrouwen uit naar een vruchtbare samenwerking met de nieuwe directeur, pater Kimman.


 

Voor meer informatie:

Pieter Kohnen

Secretariaat RK Kerk

Afdeling Pers & Communicatie

030.2326900

06.51642478

www.rkkerk.nl

 

zie ook ons eerder bericht over deze benoeming

 

Niet gecategoriseerd