Marc Mulders – The Seven Last Words of Christ

“The Seven Last Words of Christ” is een grote installatie in glas van kunstenaar Marc Mulders voor het nieuwe Nationaal Glasmuseum. De installatie vult een hele verdieping in één van de oude museumvilla’s. Centraal in het hoofdwerk plaatst Mulders een uit zwart glas gesneden grondplan van de St. Pieter in Rome. Het overrompelende ontwerp van Donato Bramante biedt niet alleen een onderkomen, maar ook een speelveld aan de eigenzinnige symbolen- en vormentaal van Marc Mulders. Paradijsvogels, vlinders, zwanen, schedels en doornen tekenen zich af tussen de pijlers van de kathedraal. Voor Mulders zijn het de echo’s van de laatste woorden van Christus aan het kruis. Hij laat ze rondzingen in een “tot instituut verworden klank, geloof”.
In de installatie komen ook de attributen uit het kruisigingsverhaal terug: doornenkroon, schedel, lans, lelie en iris. Verspreid liggen ze aan de voet van het kruis van Christus. De door Mulders ontworpen schalen en vazen uit de Glasblazerij van het Nationaal Glasmuseum dienen in “The Seven Last Words of Christ” als reservoir waaruit de spons gedoopt wordt en waarin de lans wordt schoongespoeld.

. Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen.
. Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
. Vrouw, zie uw zoon en Zoon, zie uw moeder.
. Eloï, Eloï, lama sabachtani
. Ik heb dorst.
. Het is volbracht.
. Vader, in uw handen beveel Ik Mijn geest.

“The Seven Last Words of Christ” is deels een remake, in glas, van zijn schilderij “Ecce Homo” uit 1989 (Collectie Van Abbe Museum). Op het grondplan van de St. Pieter positioneerde hij toen De Anatomische Les van Rembrandt van Rijn. Rembrandt sloot met zijn schilderij aan bij de iconografische traditie van de uitbeelding van de dode Christus die van het kruis genomen wordt. Met dit schilderij legde Mulders een wond, een stigmata, terug op de St. Pieter, het hart van de kerk.

In technisch en inhoudelijk opzicht is “The Seven Last Words of Christ” een vervolg op zijn glas in lood ramen. Daarmee heeft Marc Mulders de stap gezet vanuit museum en galerie naar de sacrale ruimte van de kerk. Met de tentoonstelling Mapping out Paradise in 2008, samen met Claudy Jongstra, plaatste hij het glas in lood weer terug in “de vrije wereld” van museum en galerie. 
Het verzoek van het Nationaal Glasmuseum brengt voor Marc Mulders deze beide werelden – van de vrije kunstbeoefening enerzijds en het meditatieve aandachtsbeeld anderzijds – bijeen. Als iets het Leerdamse glas in de eerste helft van de 20e eeuw heeft beïnvloed dan is het wel de verbinding van de moderniteit met spiritualiteit, antroposofie en religie. Bij die traditie van Gidding, Lebeau, De Bazel en anderen, sluit Marc Mulders aan in zijn installatie The Seven Last Words of Christ.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Fonds Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst. 

Lees ook het interview in Trouw:http://www.trouw.nl/achtergrond/deverdieping/article3359808.ece/Marc_Mulders__.html.ece

 

Met dank aan Pieter Reesink

Niet gecategoriseerd