de Verschillige Medewerker

Beweging van Barmhartigheid

Barmhartigheid in Organisaties, de Verschillige Medewerker
De Beweging wil mensen samenbrengen die verlangen te leven en werken vanuit een spiritualiteit van barmhartigheid. De Beweging is praktisch gericht en ondersteunt mensen in hun dagelijks leven.
Nu organiseert de Beweging van Barmhartigheid drie bijeenkomsten over VERSCHILLIGHEID.  Zo zijn er studiegroepen voor barmhartigheid in Zorg en Onderwijs en hebben enkele tientallen mensen deelgenomen aan bijeenkomsten over Barmhartigheid in Organisaties (BinO), zoals op 7 juli 2009. Als vervolg op deze bijeenkomst is afgesproken een leergang Barmhartigheid in Organisaties aan te bieden van drie zaterdagen.

 

De eerste bijeenkomst vond plaats op 20 februari 2010 waar armoededeskundige Raf Janssen en Marius Buiting, voorzitter van de Beweging van Barmhartigheid, inhoud gaven aan de bijeenkomst over ‘barmhartigheid in de sociale omgeving’.

 

De tweede bijeenkomst ging over ‘verschillig leidinggeven’ en vond plaats op zaterdag 9 oktober 2010. Deze bijeenkomst werd verzorgd door Jos Lamé, directeur van Riagg Rijnmond.  

 

De derde bijeenkomst staat gepland op zaterdag 2 april 2011. Dan zal de medewerker / het individu centraal staan.
De inleiders op de derde bijeenkomst zijn Rob de Haas en Eli van Beekveld.
Eli is personeelsfunctionaris/HRM-er van het MBO Sint Lukas in Boxtel. Rob is werkzaam bij het Koning Willem I college in Den Bosch en is actief lid van de werkgroep BinO. 
Rob en Eli geven inhoud aan deze bijeenkomst over ‘de Verschillige Medewerker’ vanuit de drieslag Zien, Bewogen worden en in Beweging komen.
De ochtend is een theoretisch/praktisch gedeelte en in de middag zullen we op basis van deze praktijktheorie een koppeling naar de praktijk maken. Hoe kun je als medewerker en als persoon invulling geven aan barmhartigheid, waar liggen moeilijkheden, mogelijkheden en grenzen. 
U bent bij dezen uitgenodigd, zeker als ook u barmhartigheid in organisaties en in jezelf belangrijk vindt. 

 

Aanmelden
Locatie: Zin in Werk, Boxtelseweg 58, Vught
Datum en tijd: zaterdag 2 april 2011, 10.00 – 16.00 uur, ontvangst vanaf 9.30 uur.
Aanmelding: vóór 25 maart via e-mail: secretariaat@barmhartigheid.nl  of per post via onderstaand aanmeldstrookje.
Kosten: € 35 incl. lunch, (na onze bevestiging) overmaken naar INGbanknummer 9148656 ten name van de Beweging van Barmhartigheid, Vught onder vermelding van ‘3e Bino-dag 2 april 2011’.
Niet gecategoriseerd