Paus weigert gezamenlijk gebed op interreligieuze bijeenkomst

Op 27 october a.s. zullen paus Benedictus en vertegenwoordigers van de belangrijkste wereldreligies bij elkaar komen in Assisi. Het thema van deze ontmoeting is: “Pelgrims voor de waarheid, pelgrims voor de vrede”. Zij zullen een gezamenlijke verklaring tekenen over hun inzet voor de vrede. 

Deze bijeenkomst is bedoeld als de viering van de 25e verjaardag van het gebed voor de vrede, een ontmoeting waartoe Johannes Paulus het initiatief heeft genomen.

Deze bijeenkomst in 1986 werd door velen gezien als een mijlpaal in de verhouding tussen de verschillende religies. Conservatieve kringen in de katholieke kerk oefenden destijds kritiek uit op de paus omdat ze vonden dat het niet gepast was om elementen van christelijke en niet-christelijke religies door elkaar te halen. Paus Benedictus heeft gehoor gegeven aan deze bezwaren een heeft besloten dat er in Assisi niet gezamenlijk zal worden gebeden, aan de vooravond van de 27e october zal in het Vaticaan een eigen gebedsdienst voor de vrede worden gehouden.

bron: Persdienst Vaticaan

Niet gecategoriseerd