St. Isidorus

De koorzangers hebben Cecilia, de timmerlieden St. Josef en de smeden St. Eloy. De webmasters en de mensen wie internet na aan het hart ligt, hebben St.Isidorus als hun patroon. Vandaag is het zijn gedenkdag. Wie was hij?
Isidorus van Sevilla (Cartagena, 560 – Sevilla, 4 april 636) ook wel Isidoor genoemd, is de beschermheilige van het internet. Isidorus werd heiligverklaard in 1598. In 1722 werd hij verheven tot kerkleraar.  

Leven 
Isidorus, geboren in Cartagena, was de zoon van ene Severianus en Theodora en leefde in Spanje in de vroege Middeleeuwen. Zijn familie leverde verschillende belangrijke geestelijken zoals zijn broers Leander en Fulgentius, beiden bisschop, en zijn zuster Florentina die talrijke kloosters stichtte. Hij volgde zijn broer Leander op als aartsbisschop van Sevilla. Zijn broer Fulgentius was bisschop van Astigi. Isidorus was bisschop in de roerige tijd na de val van het West-Romeinse Rijk. Hij probeerde de Gotische cultuur van de Visigothen, die Spanje sinds de Grote Volksverhuizing bezet hielden, met de overgeleverde cultuur van het Romeinse Rijk en de christelijke leer te combineren. Hij roeide eveneens de laatste resten van het arianisme uit toen hij de Visigothische koning Reccared I bekeerde tot katholicisme. Hij nam prominent deel aan het concilie van Sevilla in 619 en het Vierde Concilie van Toledo in 633. Tijdens dit laatste concilie stelde hij de oprichting van seminaries bij de Spaanse kathedralen verplicht. Grieks, Hebreeuws en de vrije kunsten maakte hij daar tot verplichte vakken, terwijl hij rechten en medicijnen aanmoedigde. Hij is daarmee voor een groot deel verantwoordelijk voor het behoud van de klassieke kennis in Spanje.

Encyclopedist 
Isidorus schreef meerdere boeken, maar is vooral bekend als de eerste samensteller van een encyclopedie, de twintigdelige Etymologiae. Andere geschriften van Isidorus zijn biografische woordenboeken, synoniemenwoordenboeken (“De differentiis verborum”, “De differentiis rerum”, “Synonyma”) en kronieken (“Chronicon”). Daarnaast verschenen theologische, taalkundige en natuurhistorische werken van zijn hand. Zijn encyclopedie was gedurende de middeleeuwen zeer populair en werd talloze malen gekopieerd. Er zijn nog vele handschriften van bewaard gebleven.

Beschermheilige 
Isidorus is vanwege zijn encyclopedisch werk de beschermheilige van de catalogus, de encyclopedie en sinds 2005 het internet. Hij wordt afgebeeld met een inktpot, een ganzenveer en een boek. Soms draagt hij vanwege zijn prediking een bijenkorf bij zich. Tegenwoordig -ook heiligen gaan met de tijd mee-  wordt hij ook afgebeeld met een computer of een toetsenbord.
naar Wikipedia
Niet gecategoriseerd