Herman Wijffels over duurzaamheid en levensbeschouwing

erne Anders-lezing op maandag 11 april in de Abdij van Berne te Heeswijk

Prof. Herman Wijffels: “Duurzaamheid een levensbeschouwing?”

 

Maandag 11 april spreekt vanaf 20.00 uur professor Herman Wijffels in de abdijkerk van Berne met als centraal thema Duurzaamheid. Het wordt een boeiend verhaal over vergezichten en grotere gehelen, met een positieve insteek. Wijffels zette het thema duurzaamheid in Nederland op de agenda en vertelt in  zijn lezing over onze houding in relatie tot het behoud van onze aarde. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. De entree bedraagt € 7,50, inclusief koffie of thee in de pauze. Reserveren van kaarten is gewenst, dat kan via e-mail: berne-anders@abdijvanberne.nl. Er zijn in principe ook nog kaarten verkrijgbaar aan de dagkassa.

 

Herman Wijffels is in 2010 door Trouw verkozen tot de meest invloedrijke duurzame Nederlander –  geeft zijn inspirerende kijk op de ontwikkeling in onze samenleving. Vanaf afstand en analyserend, maar ook praktisch toepasbaar. Zijn lezing is geen verhaal over hel en verdoemenis omdat het zo slecht gaat met onze aarde, maar een hoopvol verhaal vol perspectief. Op welke wijze kunnen we naar een volgende fase komen en het anders en beter doen? De techniek is er het is een kwestie van willen!

 

In zijn betoog laat Wijffels zich leiden door het feit dat ieder mens mede beïnvloed wordt door zijn spirituele bronnen en het fysieke milieu waarin hij leeft. Vanuit een levenshouding kan iedereen zelf invulling geven aan zijn vorm van duurzaamheid. Daarbij is duurzaamheid niet het toverwoord, maar geeft wel richting aan het meest essentiële wat een mens tot taak heeft: het leven op een goede manier doorgeven aan de volgende generatie.

 

Herman Wijffels, geboren te IJzendijke, studeerde economie en werkte o.a. bij het Ministerie van Landbouw en Visserij. Tijdens zijn verdere loopbaan bekleedde hij als topbestuurder diverse vooraanstaande functies waaronder voorzitter van de hoofddirectie van Rabobank Nederland, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Daarnaast legde Herman Wijffels als informateur de basis voor o.a. het Kabinet Balkenende IV. De laatste jaren is Herman Wijffels co-voorzitter van Worldconnectors en hoogleraar ‘Duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.  Daarnaast is hij lid van de denktank met maatschappelijke kopstukken die zich inzet voor een duurzame, vreedzame en rechtvaardige wereld. De Rabobank stelde bij zijn afscheid een naar hem genoemde prijs in, de Herman Wijffels Innovatieprijs, een jaarlijkse prijs voor concrete ideeën voor duurzame innovaties.

 

Niet gecategoriseerd