Stimulator van ‘bijbel-delen’ overleden

OSWALD HIRMER 

Oprichter bijbel-delen gestorven 

Begin maart is emeritus-bisschop dr. Oswald Hirmer van Umtata in Zuid-Afrika gestorven. Hij was de geestelijk vader van het ‘bijbel-delen’, een methode aan het Lumko instituut in Zuid-Afrika ontwikkeld. Ook Missio Nederland zet zich al enkele jaren in voor de verspreiding van deze methode in. Bij ‘bijbel-delen’  komen gelovigen in kleine groepen bij elkaar en praten aan de hand van Bijbelverhalen over actuele gebeurtenissen in hun leven.
Naast zijn inspiratie voor het bijbeldelen stond de 81jarige mgr. Hirmer wereldwijd bekend als de grote promotor van een participerende lokale kerk, die zich baseert op de Heilige Schrift en op de tegenwoordigheld van Christus tussen de mensen. Hirmer was een grote stimulator van zogeheten kleine christelijke gemeenschappen. Tot aan zijn dood gaf hij overal ter wereld cursussen in bijbel-delen. 
Niet gecategoriseerd