Meer op eigen benen …..

Steeds meer geloofgemeenschappen voelen zich in de knel komen nu ze de gevolgen van bisschoppelijke decreten over zich heen voelen komen. Het is duidelijk de dialoog, over en weer luisteren naar elkaar en spreken met elkaar is niet meer haalbaar in onze kerk.

De reactie is vanzelfsprekend: kunnen we niet meer op eigen benen staan? Welke ruimte biedt het kerkelijk wetboek?

De Mariënburgvereniging helpt u een handje.

Niet alleen het artikel waarnaar verwezen wordt, het hele nummer van Mariënburg is de moeite van het doornemen waard.

Niet gecategoriseerd