Jaarlijkse ontmoeting Centraal Joods Overleg en Nederlandse Bisschoppenconferentie

Vrijheid van Godsdienst weegt zwaarder
 

ritueel slachten

Vertegenwoordigers van het Centraal Joods Overleg (CJO) en van de Nederlandse Bisschoppenconferentie troffen elkaar gisteren voor hun jaarlijkse ontmoeting in het Joods Cultureel Centrum te Amsterdam. Tijdens het gesprek werd stilgestaan bij verschillende actuele gebeurtenissen. Zo werd gesproken over het wetsvoorstel ritueel slachten, dat binnenkort opnieuw in de Tweede Kamer zal worden besproken. Een wetsvoorstel dat voor veel onrust binnen de Joodse en Islamitische gemeenschap heeft gezorgd. De deelnemers aan deze ontmoeting waren het er over eens dat in deze discussie een uiterst belangrijk beginsel, dat van de godsdienstvrijheid, in het geding is. De bisschoppen verwezen tijdens dit gesprek naar hun recent verstuurde brief aan het Parlement, waarin zij stellen dat een verbod zoals nu voorgesteld, het voor een grote groep joden onmogelijk zou maken in Nederland te leven volgens hun religieuze tradities die zij hier eeuwenlang ongestoord hebben kunnen beleven. Kijkend naar het principe van evenredigheid schreven de bisschoppen aan de Tweede Kamerleden: “In dit concrete geval menen wij dat de vrijheid van godsdienst zwaarder weegt.”

Diverse onderwerpen
Andere onderwerpen die werden besproken waren de situatie van Christenen in het Midden-Oosten, de dag van het Jodendom binnen de Katholieke Kerk en het vraagstuk hoe jongeren aan te spreken in een tijd van voortgaande secularisering.


Afscheid bisschop van Luyn

Aan het eind van de ontmoeting werd afscheid genomen van bisschop Van Luyn, die binnenkort met emeritaat gaat en zeventien jaar lang referent voor het Jodendom vanuit de Bisschoppenconferentie is geweest.

Zijn inzet voor een betere verstandhouding en open communicatie met het Jodendom werden door CJO-voorzitter Willem Koster geroemd. Koster: “Wij betuigen onze dankbaarheid voor de rol die bisschop Van Luyn heeft gespeeld als eerste voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor de contacten met het Jodendom en de nauwere contacten die onder zijn voorzitterschap tot stand zijn gekomen. Gedurende zijn commissie-voorzitterschap heeft de Bisschoppenconferentie een aantal belangwekkende aan het Jodendom gewijde bisschoppelijke brieven gepubliceerd.”

Aan de ontmoeting werd deelgenomen door vier bisschoppen, drie rabbijnen en bestuursleden van de Joodse kerkgenootschappen, het CJO alsmede de voorzitter van de Katholieke Raad voor Israel.

Niet gecategoriseerd