Mediabisschop voor behoud RKKzendtijd

In een brief aan de vaste vaste Kamercommissie OC&W, schrijft bisschop Wiertz dat het RKK in het hart van zijn missiewordt geraakt  om een reden die niet van toepassing is op RKK. Ik vind dat buitengewoon onrechtvaardig.’  Hij schrijft dat naar aanleiding van de recente brief van de minister van OC&W van 17 juni jl. Daarin vraagt het kabinet aan de 2.42 omroepen om zich ‘voortaan te beperken tot de specifiek levensbeschouwelijke taken’. 

 

kerkelijk, gelovig, katholiek
De bisschop betoogt dat ‘RKK de afgelopen jaren niets anders heeft gedaan dan met grote voortvarendheid de kern van de opdracht uitvoeren: levensbeschouwelijke programma’s. Ons programma-aanbod is scherper, meer geprofileerd en herkenbaarder geworden op alle gebieden die voor de kerk relevant zijn: liturgie, catechese en diaconie’. Mediabisschop Wiertz wijst er op dat de twee meest bekende priesters van Nederland (Antoin en Bodar en Roderick Vonhögen) presentator zijn van RKK-programma’s. En hij refereert aan een recent imago-onderzoek onder een representatieve groep Nederlanders. Daaruit blijkt dat RKK wordt herkend als kerkelijk, gelovig, katholiek. Precies de woorden die van toepassing zijn op de levensbeschouwelijke taken. 
dringend beroep
Daarom bevreemdt het de bisschop, zo schrijft hij aan de vaste Kamercommissie, dat ‘RKK ook betrokken wordt in het voorgestelde bedrag aan bezuinigingen van 13 miljoen euro’. Wiertz begrijpt overigens heel goed dat ook kerkelijke zendgemachtigden hun bijdrage moeten leveren aan de bezuinigingen en RKK wil daarin ook zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar hij vindt ‘het voorgestelde bedrag van 13 miljoen buitenproportioneel. Dat is bijna een halvering van het totale budget van alle 2.42 omroepen’. Wiertz doet een ‘dringend beroep op de vaste Kamercommissie om dit bedrag te heroverwegen en daarin de speciale positie van RKK te betrekken’. 
Niet gecategoriseerd