rk-kerkplein nieuws

In onze lijst van interessante links staat ook die naar rk-kerkplein.org Het is een website van katholieken die wensen na te denken over hun geloof en kerk. 
Als er weer wat nieuwe artikelen op deze site verschijnen wordt daar in een nieuwsbrief melding van gemaakt.
Deze keer worden we gewezen op de volgende lezenswaardige artikelen: (om het u gemakkelijk te maken, als u op de naam van de auteur klikt komt u direct bij het artikel uit)

·        Herman Häring bijt de spits af door in de geschiedenis van de laatste halve eeuw een rode draad van vernieuwing naast een tegendraadse beweging van boven af te laten zien en te eindigen met een zestal suggesties om de fakkel van de vernieuwing door te geven.
·        Angela Berlis, gevraagd om een reactie op de vorige spreker, legt haar oud-katholieke visie hiernaast en refereert bijzonder aan haar kerkhistorische onderzoekingen waarin zij pleit voor de hele traditie nauwkeurig te bestuderen want niet alles wat oud is, is fout en niet alles wat nieuw is, is goed: alleen dan kunnen we natuurlijk katholiek zijn.

·        Timo Harmsen, actief lid van ‘zo maar een parochie’ in het aartsbisdom, laat zijn kritisch geluid horen over een bisschoppelijk beleidsnota waarbij hij niet schroomt om de grootinquisiteur van Dostojewski ten tonele te voeren want de kerk is in crisis, zegt hij.
·        De bekende praktische theoloog, Jan Hendriks, leest de jubileumuitgave van de Vereniging van Pastoraal Werkenden, plaatst kritische noten bij de Nederlandse ontwikkelingen na de introductie van de figuur van de pastoraal werk(st)er en formuleert enkele voorwaarden voor een positieve toekomst, in zijn recensie: 40 jaar pastoraal werk(st)ers.
·        Een tweede recensie vandaag is die van Jan Greven n.a.v. het essay van Meerten ter Borg Vrijzinnigen hebben de toekomst waarbij mensen op zoek moeten naar nieuwe waarden en concludeert: Vrijzinnigen moeten (een beetje) meedogenloos zijn.
·        Dit jaar werd de Oecumenelezing gehouden door James Kennedy die met zijn Noord-Amerikaanse achtergrond de Nederlandse geschiedenis doceert in Amsterdam en legt de nadruk op de praktijd als vorm van getuigenis; zijn stelling is: levensstijl van gelovigen is voorbeeld voor de samenleving.
·        Nederlandse rooms-katholieken lopen niet zo warm voor vrouwelijke priesters maar in de Verenigde Staten zijn de ontwikkelingen stormachtig en nu begint het ook in Latijns Amerika: Elfriede Harth geeft haar beschouwing nu Latijns Amerika haar eerste r.-k. vrouwelijke priester heeft.
Niet gecategoriseerd