Hoe Jezus God werd

Aan deze prangende vraag wijdt Ton Baeten deze keer zijn column. Hij begint aldus:

Deze vraag stellen zullen sommigen als een gedurfde of wellicht godslasterlijke uitdaging beschouwen. Jezus is toch vanaf den beginne altijd God geweest! Hoe kom je dan bij zo’n vraag? Moeten we niet eerder vasthouden aan het standvastige getuigenis dat de Schrift ons geeft? Dit mag waar zijn, maar toch moeten we deze vraag onder ogen durven zien.

 

Niet gecategoriseerd