?Oproep tot kerkelijke ongehoorzaamheid? in Vlaanderen


MECHELEN (RKnieuws.net) – Het Oostenrijkse initiatief dat oproept tot ‘kerkelijke ongehoorzaamheid’ vindt nu ook meer en meer weerklank in Vlaanderen. In een aantal parochies in het aartsbisdom Mechelen-Brussel is het initiatief al toegelicht tijdens de eucharistievieringen en is de tekst van de oproep ter beschikking gesteld van de kerkgangers.
‘Het Oostenrijkse standpunt sluit nauw bij het onze aan’, stelt een Vlaams-Brabants parochiebestuur. ‘Wij willen geen rent-a-priest toestanden als er geen eigen priester meer beschikbaar is maar zelf onze eigen voorgangers – mannen en vrouwen – gewijd zien’.

In Oostenrijk hebben nu al 320 priesters en diakens de ‘oproep tot ongehoorzaamheid’ ondertekend. De oproep werd gelanceerd door ‘Pharrer-initiative’, een beweging voor levende gemeenschappen in de Kerk. ‘De weigering van Rome om een al lang noodzakelijke kerkhervorming door te voeren en de passiviteit van de bisschoppen staan ons niet alleen toe, maar verplichten ons om het geweten te volgen en zelf tot de actie over te gaan’, aldus de organisatie.

Bidden voor hervorming Kerk

De priesters zullen in elke viering bidden voor de hervoming van de Kerk en de communie niet langer weigeren aan echtgescheidenen. Zij weigeren voortaan ook om op zon- en feestdagen meerdere missen op te dragen. De priesters zullen ook leken laten preken ‘omdat het juist in een moeilijke tijd nodig is het woord van God te verkondigen’. Zij zullen er zich ook voor inzetten dat elke parochie een leidinggevende heeft: man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, beroepsmatig of als vrijwilliger. De priesters kondigen ook aan dat zij elke gelegenheid te baat zullen nemen om zich openlijk voor de toelating van vrouwen en gehuwden tot het priesterschap uit te spreken. Zij verklaren zich solidair met die collega’s die hun ambt niet meer mogen uitoefenen omdat ze getrouwd zijn maar ook met diegenen die ondanks een relatie verder hun functie als priester blijven vervullen. ‘Beide groepen volgen met hun beslissing hun geweten zoals wij ook doen met ons protest’, luidt het.

Meer informatie vindt u op de site pfarrerintiative (in het Duits)
bron: RKNieuws.net
Niet gecategoriseerd