Vaticaan in de zwarte cijfers

Op veel punten is het Vaticaan een uitzondering in vergelijking met andere staten. 

Over 2010 heeft het Vaticaan voor het eerst in vier jaar geld overgehouden, dit niettegenstaande het feit dat de bijdragen van katholieken en van bisdommen van over de hele wereld terugliepen.

Het financiële jaaroverzicht van de Heilige Stoel, dat de Romeinse Curie omvat en alle daarmee verbonden instellingen, vertoonde over 2010 een overschot van € 9 miljoen.

Het budget van de Vaticaanse Staat, waaronder ook de Vaticaanse Musea vallen, eindigde met een overschot van € 20 miljoen.

Wereldwijd liepen de afdrachten aan de paus terug. St.Pieterspenning bracht in 2010 € 48 miljoen op tegen € 58 miljoen in 2009. De bijdragen van de bisdommen beliepen een totaal van € 19 miljoen tegen € 22 miljoen het jaar daarvoor.

Deze cijfers werden gepubliceerd op 2 juli jl. na een driedaagse vergadering van de Raad van Kardinalen die belast is met het toezicht op de financiën van het Vaticaan. De verklaring gaf aan dat het algemene beeld van de Vaticaanse financiën zich in positieve lijn ontwikkelt. De Raad maakte wel een voorbehoud in verband met de algemene financiële ontwikkelingen in de wereld “die elementen van onzekerheid en onstabiliteit in zich dragen”.

Bron: Persdienst (Sala Stampa) van het Vaticaan

Niet gecategoriseerd