Bisschoppen weigeren dialoog

Afgelopen zaterdag hield de Mariënburgvereniging – vereniging van kritisch katholieken- haar jaarvergadering over het thema: wat geloven wij?
Deze vraag stond centraal in een groot aantal geloofsgesprekken in het voorjaar van 2011. Het congres ging daarop door in enkele hoofdlijnen die uit deze gesprekken naar voren zijn gekomen. De inleiding werd gegeven door Alex van Heusden, studiesecretaris van de Stichting Leerhuis en Liturgie te Amsterdam. Later wordt een verslag gepubliceerd op de site van de Marienburgvereniginig.

Tijdens de jaarvergadering kwam ook het resultaat aan de orde van een brief die het bestuur op verzoek van de Algemene Ledenvergadering had verstuurd aan de bisschoppenconferentie met een verzoek om de draad van de dialoog weer op te nemen.
Aftredend voorzitter Erik Jurgens deelde mee dat de voorzitter van de conferentie dr. W.Eijk het verzoek van  de hand heeft gewezen omdat hij  ‘er geen meerwaarde’ in ziet.

Nu weten we dus officieel wat al lang duidelijk was: de bisschoppenconferentie heeft geen interesse in overleg met en toenadering tot de gelovigen.

In een persbericht schrijft de Mariënburgvereniging:
“… . Blijkbaar durft de bisschoppenconferentie een open dialoog met, en verantwoording tegenover de kerkleden in Nederland – zoals in Noordwijkerhout gebeurde – niet aan. 
Het geeft blijkt van een vorm van gezagsuitoefening die gesloten is en naar binnen kijkt, en onvoldoende uitzicht heeft op hen om wie het gaat, de Nederlandse katholieken. Een kerk die in deze tijd een open dialoog niet aandurft lokt uit dat zij een marginaal verschijnsel wordt.
Bij voortdurende weigering van de bisschoppen zullen de kerkleden, de plaatselijke geloofsgemeenschappen, de landelijke katholieke organisaties en religieuze instellingen het zelf moeten doen.

Wat zich bijvoorbeeld in deze dagen afspeelt in de Salvator-parochie in Den Bosch, en in de parochie in Liempde waar de pastoor een uitvaart weigerde aan een parochiaan die tot euthanasie had besloten, zulke gebeurtenissen zullen mede stimulansen worden tot een beweging die leidt tot pastorale beraden van katholieken als die welke Marienburg bepleit. Als de kerk niet van boven af wil hervormen, dan zullen de kerkleden het zelf moeten doen.”

U kunt de brief die de Mariënburgvereniging heeft geschreven, lezen.

Niet gecategoriseerd